Aarhus Vand får amerikansk anerkendelse - 26.09.2016

Fremover kan Aarhus Vand kalde sig et ”Utility of the Future Today” - ”Fremtidens Forsyningsselskab”. Prisen er givet af amerikanske brancheorganisationer for Aarhus Vands succes med at skabe bæredygtige, effektive og værdiskabende løsninger til gavn for lokalsamfundet.

Aarhus Vand modtager i morgen, den 27. september, anerkendelsen ”Utility for the Future”, som uddeles af et partnerskab af amerikanske brancheorganisationer ved den årlige udstilling og konference WEFTEC i New Orleans.

Hæderen tildeles virksomheder i spildevandssektoren som anerkendelse af en fremragende præstation inden for innovativ og bæredygtig virksomhedspraksis. For eksempel gennem arbejdet med principper som genbrug, energieffektivitet, samfundsengagement og bæredygtighed. Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er ikke alene selvforsynende med energi, men sælger også overskydende el og varme som grøn energi. I USA – og også i andre dele af verden - vækker det stor interesse, at et renseanlæg kan producere mere energi, end det bruger.

Det er første gang, anerkendelsen gives, og det er brancheorganisationerne WEF, NACWA, WERF og WateReuse, der står bag. Administrerende direktør for WEF, direktør Eileen O'Neill, udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af modtagerne:

”Vi er begejstrede for denne nye anledning til at kunne hædre de præstationer, der er opnået i små, mellemstore og store fremtidsorienterede forsyningsselskaber gennem deres bæredygtige, effektive og værdiskabende virke til gavn for deres respektive lokalsamfund.”

Skulderklap der kan bruges

Anerkendelse gives efter en individuel vurdering på basis af en ansøgning. 61 forsyninger har fået anerkendelsen, og forsyninger fra Danmark og Canada var de eneste ikke-amerikanske modtagere. Udover Aarhus Vand har VandCenter Syd fået anerkendelsen.

For Aarhus Vand gav det god mening at søge, fortæller direktør, Lars Schrøder:
”Vi har en stor interesse i det amerikanske marked. Både for at udvikle Aarhus Vand og for at understøtte eksport af dansk knowhow og løsninger inden for vandteknologi. Vi har sammen med Eksportrådet i Chicago og en række danske vandteknologivirksomheder dannet Water Technology Alliance i USA. Vi har gennem alliancen medarbejdere udstationeret i både Chicago og San Francisco - finansieret af danske virksomheder og Industriens Fond. Og de formidler, hvordan vi opnår meget markante resultater med hensyn til ressourceeffektivitet, og hvordan vi styrer en moderne forsyningsvirksomhed. Prisen som Fremtidens Forsyningsselskab signalerer, at Aarhus Vand er en fremsynet samarbejdspartner, og det betyder noget internationalt. Også for de danske virksomheder, vi arbejder sammen med.”

Yderligere kommentarer:
Direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand, lsc@aarhusvand.dk tlf. 8947 1100

Læs om Aarhus Vands internationale aktiviteter på: www.aarhusvand.dk/international

Faktaboks: ”Utility of the Future Today”
I foråret 2016 lancerede de amerikanske brancheorganisationer WEF, NACWA, WERF og WateReuse et ”Utility of the Future”-program, som skal støtte forsyningsselskaber i at opnå mere effektiv drift, fuld genanvendelse af ressourcer, øget produktivitet og operationel bæredygtighed. Blandt andet ved at fremhæve gode resultater.

Man kan søge inden for syv områder: ”Beneficial Biosolids Reuse. Community Partnering & Engagement. Energy Effiency. Energy Generation & Recovery. Nutrient & Materials Recovery. Water reuse. Watershed Stewardship”. Desuden skal man beskrive, hvordan organisationskulturen understøtter arbejdet.

Anerkendelsen gælder for tre år. Læs mere på www.wefnet.org/utilityrecognition