Aarhus Vand deltager i konference i USA om vandteknologi - 27.08.2015

Medlemmer af Aarhus Vands bestyrelse deltager i september i konferencen Weftec i Chicago. Formålet er at få viden om udviklingsmulighederne i USA inden for innovation på vandteknologi-området. Derudover at understøtte eksport af dansk vandteknologi gennem samarbejde med øst-jyske virksomheder, der har fokus på det amerikanske marked.

Østjylland betegnes som ”Water Valley”, fordi der i regionen er så mange virksomheder, der arbejder med udvikling af vandteknologi. Der bliver fra flere virksomheder i regionen peget på det vigtige i, at Aarhus Vand har en rolle som ”vandambassadør” i USA. En rolle, som bl.a.er opstået, fordi det aarhusianske vandselskab har lavet en samarbejdsaftale med det amerikanske vandselskab Metropolitian Water Reclamation District of Greater Chicago, som går ud på at dele viden om vandteknologi - især inden for klimatilpasning og energineutralitet - på tværs af Atlanten. Og samtidigt skabe nye forretningsmuligheder for danske vandvirksomheder i USA. Samarbejdsaftalen er et konkret resultat af Aarhus Vands tætte samarbejde med Eksportrådets kontor i Chicago og Water Technology Alliancen (WTA), som omfatter virksomhederne DHI, Nissen Energi, Landia, Danfoss og AVK. Aftalen indebærer bl.a., at Aarhus Vand har udlånt en medarbejder til Eksportrådet i Chicago, finansieret af WTA.

I rollen som vandambassadør er Aarhus Vand med til at bane vejen for, at østjyske vandteknologivirksomheder kan få fødderne inden for på det amerikanske marked, der rummer et stort potentiale for danske arbejdspladser. Ikke mindst efter Obamas lancering af den ambitiøse klimaplan for reduktion af CO2-udledning. At det har betydning, er adm. direktør Thorvald Pedersen fra Nissen Energi Teknik ikke i tvivl om:

”Vi har netop underskrevet vores første aftale om leverance til USA, og det har Aarhus Vand en stor andel i. Water Alliance Tecnology-samarbejdet, som vi indgik i for et år siden – bl.a. med Aarhus Vand, er en fantastisk måde at løfte eksporten af dansk vandteknologi på for små og mellemstore virksomheder. Det er guld værd for en lille virksomhed som Nissen Energi Teknik, der ikke ville have haft mulighed for at komme ind på det store amerikanske marked uden den hjælp, vi har fået fra Aarhus Vand. At Aarhus Vand, som en af vores store kunder, er til stede som vandambassadør i Chicago betyder, at de kan vise vores løsninger frem for potentielle kunder i USA, som oven i købet har mulighed for at se dem i funktion på anlæggene i Aarhus. Det betyder rigtigt meget.”

Hans Elbek Pedersen, som er bestyrelsesformand i Aarhus Vand og Director of Customer Innovation i AarhusKarlshamn, deltager i Weftec-konferencen, og siger om baggrunden for, at Aarhus Vand engagerer sig internationalt inden for vandteknologi:

”På den måde er vi med til at understøtte Business Region Aarhus og fremmer og støtter udvikling og eks-port af østjysk vandteknologi. Man taler om, at ”vand kan blive det nye vind” for Danmark, og at der kan skabes op mod 20.000 nye danske arbejdspladser inden for vandteknologi. Den politiske vision er at fordoble den danske eksport af vandteknologi i 2025. Men den viden, vi besidder herhjemme, skal samles i klynger og konsortier, og løsningerne skal skaleres op, hvis vi skal udnytte potentialet. Aarhus Vand har derfor et klart ønske om at høste ny viden, dele kompetencer og medvirke til at skabe vækst for dansk vandteknologi – lokalt, nationalt og internationalt. Og selskabet har en klar strategi om at gå foran med innovation og nyskabende løsninger, som skaber både lokal og global vækst.

Bjørn Rohde er medarbejderrepræsentant i Aarhus Vands bestyrelse, og han siger om baggrunden for at deltage i Weftec-konferencen:

”Konferencen er meget vigtig, da den viser alt det nyeste inden for vandteknologi i USA, og vi får mulighed for at møde en lang række nøglepersoner inden for området. Det er vigtigt for Aarhus Vand at hente ny inspiration i udlandet til, hvordan vi herhjemme kan håndtere spildevand og producere drikkevand. I USA har man nogle steder mangel på drikkevand, og selv om vi lige nu ikke mangler drikkevand i Østjylland, kan vi måske hente inspiration til, hvordan vi også undgår det i fremtiden. Og måske har de nogle smarte måder at spare på vandet, som vi kan lade os inspirere af. Det bliver også spændende at høre om de muligheder, der er i USA i forhold til at udnytte spildevand som en energiressource. Forhåbentligt vil besøget i USA også give os sikkerhed for, at den vej vi går i Danmark, er den rigtige.”

Yderligere information:
Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, på tlf. 8947 1100 eller mail lsc@aarhusvand.dk