Strategiske partnerskaber

At indgå partnerskaber i vandbranchen er en del af Aarhus Vands DNA. Vi ser os selv som et af Danmarks førende vandselskaber på en række områder og har viden og kompetencer, som vi kan og vil dele med andre. Men vi har også glæde af – og lærer rigtig meget af - andre. Både herhjemme og i udlandet. Derfor har vi et tæt samarbejde med andre danske og udenlandske forsyningsselskaber, med kommuner, rådgivere, uddannelsesinstitutioner, forskere, entreprenører og leverandører.

 

Det sker blandt andet gennem formaliserede partnering-aftaler, gennem vidensnetværk, alliancer og samarbejder.

Tæt samarbejde skaber nye løsninger

Ved at arbejde sammen med nogle af de bedste partnere i branchen finder vi nye idéer, muligheder og løsninger på de udfordringer, vi står overfor.

Det er eksempelvis udfordringer som at begrænse energiforbruget inden for drikkevandsproduktion og spildevandsrensning, at producere så meget energi, at vi opnår en energineutral vandcyklus, at reducere CO2-udledningen af vores aktiviteter, at udnytte ressourcer som fosfor i spildevand og udvikle klimatilpasningsløsninger.

Partnerskaber er en del af strategien

Som virksomhed står vi i Aarhus Vand stærkt i forhold til at komme i mål med vores forretningsstrategi - Strategi 2020 - ved at indgå i partnerskaber.

Som led i vores strategi er målet løbende at udvikle vores kompetencer og viden, så vi har de dygtigste vidensmedarbejdere, som fokuserer på at udvikle optimale løsninger.

Det gør vi bedst i et tværfagligt, lærende og innovativt samspil med vores partnere og øvrige interessenter. Det sker blandt andet gennem formaliserede partnering-aftaler, gennem vidensnetværk, alliancer og samarbejder.