Shared

 

Shared er et samarbejde mellem Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, Syddjurs Spildevand, Morsø Forsyning, Mariagerfjord Vand, Vesthimmerlands Forsyning, Samsø Spildevand og Thisted Vand om fælles indkøb, lønadministration og håndtering af persondata.

Formålet med Shared er at bidrage til økonomisk effektivisering og at skabe merværdi for parterne. Ved at samle ressourcerne i et fælles serviceselskab har vi råd til at have stærkt specialiserede medarbejdere med den rette erfaring på hylden.

Det giver os bedre kort på hånden, når vi udbyder varer og tjenesteydelser. Og vi kan i fællesskab opnå en større volumen og høste de fordele og besparelser, det medfører.

Målet er at udvide samarbejdet til også at omfatte andre administrative ydelser som for eksempel fælles it og fælles fagsystemer. Derudover er det et mål at udvide samarbejdet yderligere med flere forsyningsselskaber.

Læs mere på Shareds hjemmeside.