Shared

Shared er et samarbejde mellem Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, Syddjurs Spildevand og Morsø Forsyning om fælles indkøb og lønadministration.

Formålet med Shared er at bidrage til økonomisk effektivisering og at skabe merværdi for parterne. Ved at samle ressourcerne i et fælles serviceselskab har vi råd til at have stærkt specialiserede medarbejdere med den rette erfaring på hylden.

Det giver os bedre kort på hånden, når vi udbyder varer og tjenesteydelser. Og vi kan i fællesskab opnå en større volumen og høste de fordele og besparelser, det medfører.

Målet er at udvide samarbejdet til også at omfatte andre administrative ydelser som for eksempel fælles it og fælles økonomisystem. Derudover er det et mål at udvide samarbejdet yderligere med flere forsyninger.

Læs mere på Shareds hjemmeside.