PhosphorCare

Fosfor i spildevand bliver til gødning

I et partnerskab med Herning Vand, Grundfos, Norconsult og Videncentret for Landbrug (SEGES) er det lykkedes os at gøre fosfor i spildevand til en gødningsressource i stedet for et affaldsprodukt.

I partnerskabet har vi udviklet et koncept, som er implementeret på Åby og Marselisborg Renseanlæg, hvor vi som nogle af de første steder i verden genindvinder fosforen i spildevandet og videresælger den som gødning af høj kvalitet under navnet ”PhosphorCare”.

Det nye anlæg på Marselisborg Renseanlæg bliver officielt indviet i januar 2019 og har kapacitet til at producere op 800 kg PhosphorCare pr. dag.

Vi forventer at bygge tilsvarende anlæg på Egå Renseanlæg.

Eksportpotentiale på 1,6 mia. kr.

Interessen for konceptet er stor i både Danmark og udlandet. I Danmark er der et potentiale til at bygge 20 - 30 fosforanlæg, og eksportpotentialet bliver vurderet til at være på 1,6 milliarder kroner over ti år.

Partnerskab med franske Suez

Partnerskabet har tegnet kontrakt med et af verdens største vandselskaber - Suez i Frankrig - om hjælp til opbygning af et fosforanlæg baseret på den teknologi, der er udviklet i partnerskabet. Og Aarhus Vand har indgået en aftale om et innovationspartnerskab, hvor der kan ske videreudvikling af konceptet sammen med Suez Water A/S og det danske firma Stjernholm A/S. Suez bygger bl.a. to nye anlæg i Frankrig baseret på denne teknologi.