PhosphorCare

I regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” er det et mål, at 80 procent af al fosforen fra vores spildevandsslam skal genanvendes i 2018. Det er et ambitiøst, men vigtigt mål, for fosfor er en begrænset og knap ressource i verden, og priserne er stærkt stigende. Fosfor indgår i kroppens celler og knogler, det er helt afgørende for planters vækst og kan derfor ikke undværes.

Fosfor i spildevand bliver til gødning

I et partnerskab med Herning Vand, Grundfos, Norconsult og Videncentret for Landbrug (SEGES) er det lykkedes os at gøre fosfor i spildevand til en gødningsressource i stedet for et affaldsprodukt.

I partnerskabet har vi udviklet et koncept, som er implementeret på Åby Renseanlæg, hvor vi som et af de første steder i verden genindvinder fosforen i spildevandet og videresælger den som gødning af høj kvalitet under navnet ”PhosphorCare”.

Herning Vand har ligeledes bygget et anlæg, og Aarhus Vand bygger tilsvarende anlæg på både Marselisborg og Egå Renseanlæg.

Eksportpotentiale på 1,6 mia. kr.

Interessen for konceptet er stor i både Danmark og udlandet. I Danmark er der et potentiale til at bygge 20 - 30 fosforanlæg, og eksportpotentialet bliver vurderet til at være på 1,6 milliarder kroner over ti år.

Partnerskab med franske Suez

Partnerskabet har tegnet kontrakt med et af verdens største vandselskaber - Suez i Frankrig - om hjælp til opbygning af et fosforanlæg baseret på den teknologi, der er udviklet i partnerskabet. Og Aarhus Vand har indgået en aftale om et innovationspartnerskab, hvor der kan ske videreudvikling af konceptet sammen med Suez Water A/S og det danske firma Stjernholm A/S.