3Vand

I 3Vand, som er et netværksbaseret vidensamarbejde mellem Hofor, Biofos, Vandcenter Syd og Aarhus Vand, har vi en række fælles interesser og ønsker om at gå foran i branchen og sætte en politisk dagsorden.

I disse år fokuserer vi i 3Vand på forskning og udvikling, og vi samarbejder om politiske temaer som for eksempel grundvandsbeskyttelse. Vi har en række fælles udfordringer, og sammen kan vi udvikle de rigtige løsninger og via lobbyarbejde understøtte, at politikerne har det rigtige grundlag for at træffe beslutninger på vores område.

Når de tre største kommuner i Danmark og deres vandselskaber er enige, vækker det opmærksomhed og har en positiv effekt i forhold til beslutninger hos myndigheder og politikere.