3Vand

3Vand er et netværksbaseret, strategisk samarbejde mellem vandselskaberne Hofor, Biofos, Aarhus Vand og Vandcenter Syd i henholdsvis København, Aarhus og Odense.

Den danske vandsektor er under forandring, og Danmarks selskaber inden for vandsektoren oplever fortsat nye og store udfordringer. De fire vandselskaber Hofor og Biofos i København, Aarhus Vand og Vandcenter Syd i Odense deler en række karaktertræk og ambitioner for branchen. Vi er gået sammen med en tro på, at vi bedst imødekommer branchens udfordringer og udvikling gennem et stærkt samarbejde, hvor vi har fokus på udvikling og effektivisering af vandsektoren på både regionalt, nationalt og internationalt niveau.

Navnet 3Vand symboliserer, at samarbejdet repræsenterer vandselskaberne i Danmarks tre største byer.

Formål med samarbejdet

Med stadig større krav til kvalitet, effektivitet og udvikling er 3Vand en erkendelse af, at de fire vandselskaber i er stærkere i et samarbejde end hver for sig.

3Vand har til formål at bidrage til udviklingen af den danske vandsektor og dermed udvikle kvaliteten og effektiviteten i det samlede vandkredsløb. Dette sikrer vi gennem fokus på såvel en fælles bæredygtig udvikling af sektoren som på styrkelse af 3Vands kompetencer, viden, produkter og services.

3Vand er ligeledes et udtryk for det ansvar, den danske vandsektor ønsker at tage i de stigende globale udfordringer med drikkevand og spildevand. 3Vand repræsenterer samlet mange års ekspertise, som udnyttes til at sikre bedre vandløsninger på både regionalt, nationalt og internationalt niveau - til gavn for verden og for dansk eksport.

Strategiske indsatsområder

Følgende strategiske indsatsområder er udvalgt:

  • Innovation og udvikling
  • Vandoperatørrollen
  • Internationalisering
  • Regulering