Shared A/S

Shared er et serviceselskab, som har til formål at samarbejde mellem forsyninger om indkøb, udbud og lønadministration.

Aarhus Vand står over for en række udfordringer. Det er for eksempel skærpede krav og ønsker fra kunderne, større administrative krav og forventninger om effektiviseringer som følge af vandsektorloven.

Derfor er det oplagt at tænke i større enheder og nye samarbejder, fordi vi som forsyningsselskab i et fællesskab med andre forsyninger vil være bedre rustet til at håndtere fremtidens udfordringer.

Derfor har Aarhus Vand sammen med Syddjurs Spildevand og Favrskov Forsyning etableret et fælles serviceselskab - Shared A/S. Morsø Forsyning er i 2017 også blevet en del af Shared.

Shared skal med afsæt i fælles indkøb løse en række opgaver og ydelser, som kommer kunderne i de respektive forsyningsselskaber til gode.