Shared A/S

Shared er et serviceselskab, som har til formål at samarbejde mellem forsyninger om indkøb, udbud og lønadministration.

Aarhus Vand står over for en række udfordringer. Det er for eksempel skærpede krav og ønsker fra kunderne, større administrative krav og forventninger om effektiviseringer som følge af vandsektorloven.

Derfor er det oplagt at tænke i større enheder og nye samarbejder, fordi vi som forsyningsselskab i et fællesskab med andre forsyninger vil være bedre rustet til at håndtere fremtidens udfordringer.

Aarhus Vand har sammen med Favrskov Forsyning og Syddjurs Spildevand etableret et fælles serviceselskab – Shared A/S. Morsø Forsyning, Mariagerfjord Vand, Vesthimmerlands Forsyningsservice og Samsø Spildevand er efterfølgende blevet en del af samarbejdet. 

Shared skal med afsæt i fælles indkøb løse en række opgaver og ydelser, som kommer kunderne i de respektive forsyningsselskaber til gode.