Forretningssupports opgaver

Her kan du læse om de forskellige opgaver Forretningssupport udfører.

Forretningssupports hovedaktiviteter

  • Afregning af kundernes forbrug af drikkevand og afledning af spildevand
  • Kundeservice via telefon, web- og selvbetjeningsløsninger
  • Økonomisk styring og overblik gennem investeringsplaner, budgetter og regnskaber
  • Personaleforhold, lønadministration og kompetenceudvikling
  • Intern- og ekstern kommunikation, branding og PR.

Uddybende beskrivelse

Forretningssupport er skabt for at understøtte og udfordre forretningen. Det gælder både de kunder, vi har internt i Aarhus Vand og alle vores kunder i og uden for Aarhus Kommune.

De 40 medarbejdere i Forretningssupport arbejder i fire funktioner: HR, Udvikling, Kundeservice og Økonomi.

Vi sørger for at få målt, afregnet og opkrævet kunderne for deres forbrug af vand og afledning af spildevand. Derudover sikrer vi, at Aarhus Vand er tilgængelig via telefon, web og fysisk, så kunderne kan få den information, de produkter og den hjælp, de har brug for. Vi tilbyder en række selvbetjeningsmuligheder, som gør det nemt og hurtigt at være kunde i Aarhus Vand.

I Aarhus Vand har vi en kompleks økonomi, og hos Forretningssupport skaber vi overblik over, hvordan pengene kommer ind, og hvordan vi anvender og har anvendt vores penge, så vi følger vores investeringsplaner og budgetter. Via regnskaber og rapporter sikrer vi, at vi kan levere lovmæssig indrapportering til myndigheder og bistå vores ledelse og bestyrelse med at have det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Vi sørger for, at vores kunder og andre interessenter kender til Aarhus Vand og ved, hvad vi står for, kan tilbyde, og hvor vi bevæger os hen. Vores personale og vores personalepolitik er centrale i Aarhus Vand, for at vi er en velfungerende virksomhed, og i Forretningssupport hjælper vi med at tiltrække og ansætte medarbejdere. Vi sikrer, at medarbejderne følger de arbejdsmæssige vilkår, som vi i Aarhus Vand er enige om, at vi skal følge med hensyn til løn, arbejdstid osv.