Hans Pedersen valgt som forbrugerre-præsentant i Aarhus Vands bestyrelse

Sammen med resten af bestyrelsen er det forbrugervalgte medlem med til at realisere Aarhus Vands visi-oner og understøtte vandselskabets formål om at skabe sundhed gennem rent vand til mennesker og planeten. Aarhus Vands bestyrelse består af repræsentanter fra erhvervslivet, byrådspolitikere, medarbejderrepræsentanter - og altså en repræsentant for forbrugerne. Og det er en klar afgørelse, der nu har sikret Hans Pedersen pladsen i bestyrelsen i de næste fire år. Med 396 stemmer fik han 54 procent af de afgivne stemmer. Hans Pedersen er uddannet biolog og har bl.a. arbejdet som miljøjournalist i Danmarks Radio og i miljø-organisationen Vedvarende Energi. Han har i forvejen siddet som forbrugerrepræsentant i Aarhus Vands bestyrelse siden 2020 og er gået til valg med dette budskab: ”Jeg brænder for at fortsætte med at sikre rent drikkevand og en bæredygtig håndtering af spildevandet. Jeg vil sætte en ære i at opfange idéer fra borgerne som et aktiv for at skabe verdens bedste vandselskab.”

Valgresultat

Hans Pedersen fik flest stemmer og fortsætter dermed i Aarhus Vands bestyrelse som forbrugervalgt medlem.

Peter Thomsen og Eva Ryberg er valgt som suppleanter.

  • Hans Pedersen fik 396 stemmer (54 %)
  • Peter Thomsen fik 223 stemmer (30 %)
  • Eva Ryberg fik 119 stemmer (16 %)

Valgresultatet er kontrolleret af Dataminds A/S. Resultatet offentliggøres på Aarhus Vands hjemmeside, i vores e-nyhedsbrev samt på sociale medier.

Vi ønsker Hans Pedersen tillykke med valgresultatet. 

 

Få overblikket over valget forløb

Tak for et godt forbrugervalg!