Spildevand

Fagområdet er karakteriseret ved, at vi siden 2008 er gået fra at være en traditionel driftsorganisation i kommunal forvaltning, som forestod transport og rensning af spildevand, til at være et forretningsorienteret driftsselskab. Et selskab, som udover sikring af, at spildevandet skal transporteres og renses i henhold til de gældende regler, også forestår en miljøeffektiv udnyttelse af ressourcerne i spildevandet.

I dag omfatter ressourceudnyttelsen produktion af grøn energi (el og varme) fra biogas og en fosforgenvinding med gødningsproduktion af PhosphorCare. Derudover genanvendes det afvandede spildevandsslam, som gødning i jordbruget.

I takt med, at ressourceudnyttelsen intensiveres i samfundet generelt, er der behov for at se på en effektiv udnyttelse af ressourcerne i spildevand (kulstof, fosfor og kvælstof) og anvendelse af restproduktet. Det er vores ambition, at vi skal have restproduktet til at indgå i cirkulære økonomier, hvor der i højere grad end i dag fokuseres på CO2-genvinsten og beskyttelse af grundvandsressourcen.

Der er vores ambition, at vi vil være med helt i front med hensyn til at udvikle nye rense- og ressourceudnyttelses-teknologier, som kan effektivere vores drift og som kan indgå at eksport af systemløsninger til udlandet.

Mål

Det overordnede mål er at bidrage til Aarhus Vands strategi ved at have øget fokus på optimering af nuværende spildevandstransport- og renseprocesser. Derudover at teste og implementere nye spildevandsrenseprocesser og nye metoder til ressourceudnyttelse og energiproduktioner, som kan medvirke til skabelse af nye produkter og services og medvirke til eksport af vandviden.