Regnskab og finansiering

Fundamentet for fagområdet er centreret omkring regnskab, budgetter og likviditet i Aarhus Vand. Hertil kommer i særlig grad forståelse for og udmøntning af den økonomiske regulering i vandsektoren.

Der er fortsat et stigende fokus på forståelsen i Aarhus Vands økonomi. Derfor arbejdes der løbende med at øge gennemsigtigheden i indholdet af de aktiviteter, vi udfører og de ydelser, vi leverer. Indførelse af brugen af business case og asset management i beslutningsprocessen skal være med til at understøtte dette arbejde.