Procesledelse

Fagområdet skal opruste Aarhus Vands viden om og erfaring med at designe, facilitere og evaluere processer, så vi bliver stadigt bedre til at håndtere en række udfordringer i dagligdagen og i det strategiske arbejde.

Procesledelse er et organisationsudviklende og organisationsunderstøttende fagområde, der har relevans på tværs af hele organisationen. Det skal styrke vores evne til at deltage i og lede komplekse processer, vores evne til at samarbejde om vores strategi med nye interessenter og vores transformation frem mod at være en videns-virksomhed.

Området skal skabe en fælles faglighed om procesledelse og sikre, at denne faglighed er kendt og operationel i Aarhus Vand og tænkes ind i vores kompetencestrategi og strategiske HR-arbejde.