Overordnet planlægning

Fagområdet er karakteriseret ved at være meget bredt og ikke særligt specifikt. Området omfatter blandt andet strukturplaner for både vand og spildevand. Strukturplanerne danner grundlag for sektorplanerne på området – Aarhus Kommunes vandforsyningsplan og spildevandsplan. 

Fagområdet er en blanding af historik og faglig fremsynethed. Hovedmål og strategi i strukturplanerne er ofte defineret 5 – 10 år tilbage. Fremsynetheden og fagligheden består i at holde planerne ”på rette kurs”, sikre kontinuitet og målopfyldelse – samtidigt med, at strukturplanerne med jævne mellemrum ”trykprøves” op mod fremherskende samfundstendenser og udvikling.

Som en naturlig forlængelse af strukturplanerne arbejdes der også med anden overordnet planlægning: Hvordan vi får nedbrudt og konkretiseret planerne - og hvordan de kan understøtte Aarhus Vand i arbejdet med at blive operatør i det samlede vandkredsløb.

Mål
Vores produktionsapparat i form af vandværker og renseanlæg skal udvikles, så det understøtter et godt miljø, helheden i vandkredsløbet – og samtidig er økonomisk og ressourceeffektivt.

En helhedsorienteret drift – hvor vi hele tiden bevæger os i retning af at blive ”operatør i det samlede vandkredsløb”.