Kommunikation

Aarhus Vand gennemgår i disse år en hastig, positiv og ambitiøs udvikling repræsenteret ved bl.a. Aarhus ReWater og Water Valley Denmark, og derfor vil opmærksomheden på virksomheden stige betragteligt, og det brand- og markedsføringsmæssige potentiale vokse dramatisk både nationalt og internationalt.

Derfor er det vigtigt, at Aarhus Vand har en stærk branding-, marketing- og kommunikationsstrategi, der sikrer, at virksomheden kan styre, beskytte og vækste sit omdømme og brand på den mest strukturerede og professionelle vis i de kommende år.

Fagområdet 'kommunikation' har det overordnede ansvar for denne strategi og har fokus på den samlede strategiske kommunikationsindsats og på at sikre en koordinering af de overordnede kommunikationsindsatser på tværs af organisationen.

Fagområdet skal sikre en kommunikation og branding, som understøtter virksomhedens formål, som er at skabe sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten.

Kommunikationsinitiativerne skal desuden underbygge, at vi er kommet langt i forhold til virksomhedens vision om at skabe en national platform som drivkraft for lokale og globale løsninger til sundere vandkredsløb.

Initiativerne skal gøre Aarhus Vand synlig som virksomhed og dokumentere, at vi er blandt de førende vandselskaber i verden inden for ressourceoptimering og -udnyttelse, partnering og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens håndtering af vand.

Kommunikation skal desuden være med til at sikre, at Aarhus Vand er en attraktiv partner med henblik på fremtidige nye partnerskaber og på konsolidering af vandselskaber i Danmark.

Området er organisatorisk forankret i divisionen Kunde og Projekt, men indsatsen sker i høj grad på tværs i organisationen. Derfor er det en vigtig opgave at facilitere og understøtte decentrale kommunikationsinitiativer i henhold til vores principper for ekstern og intern kommunikation.