Kommunikation

Kommunikation spiller en væsentlig rolle for Aarhus Vands omdømme og for medarbejdernes motivation og trivsel.

Kommunikation som fagområde i Aarhus Vand dækker over intern og ekstern kommunikation, presse, branding, marketing og besøg.

Fagområdet har fokus på den samlede strategiske kommunikationsindsats og sikrer en koordinering af de overordnede kommunikationsindsatser på tværs af organisationen.

Fagområdet skal sikre en kommunikation og branding, som understøtter virksomhedens vision om at være Danmarks førende vandselskab. Kommunikationsinitiativerne skal underbygge, at vi er kommet langt i forhold til denne vision. Initiativerne skal gøre Aarhus Vand synlig som virksomhed og dokumentere, at vi allerede nu er blandt de førende vandselskaber inden for ressourceoptimering, partnering og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens håndtering af vand.

Kommunikation skal desuden være med til at sikre, at Aarhus Vand er en attraktiv partner med henblik på fremtidige nye partnerskaber og på konsolidering af vandselskaber i Danmark.

Området er organisatorisk forankret i Forretningssupport, men indsatsen sker i høj grad på tværs i organisationen. Derfor er det en vigtig opgave at facilitere og understøtte decentrale kommunikationsinitiativer i henhold til vores principper for ekstern og intern kommunikation.