Klimatilpasning

Klimatilpasning i form af tilpasning til mere intens regn er i dag en integreret del af vores projekter, så vores anlæg også i fremtiden overholder gældende funktionskrav. Aarhus Vand skal fremover være en væsentlig spiller i forhold til at tilpasse byen til skybrud større end vores almindelige anlæg er dimensioneret til.

I fagområdet arbejdes der på at få tilpasning til skybrud til at være en integreret del af vores projekter både i forhold til nyanlæg og til adskillelse af regn- og spildevand. Skybrudtilpasning og andre projekter, hvor vi afleder regnvand på overfladen, kræver nye kompetencer. Blandt andet i form af nye beregningsmetoder og programmer, indpasning af vores anlæg i byrummet samt en meget mere omfattende borgerinddragelse, når vores anlæg fremover vil være mere synlige end blot to dæksler i vejen.