Indvinding og behandling af drikkevand

Aarhus Vands vandstrukturplan er med til at sætte en ramme for videreudvikling af drikkevandsforsyningen med både målsætninger, investeringsbehov og driftsstrategi. Hovedmål er forsyningssikkerhed, vandkvalitet (drikkevandssikkerhed), effektiv drift og energioptimering.

Vi har faglige fyrtårne i et stærkt koncept for grundvandsbeskyttelse, et samarbejde mellem Aarhus Vand, Aarhus Kommune og Region Midt, hvor der er fokus på hele vandkredsløbet. I den erfaring og viden, vi har om Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) og vandkvalitet, finder vi løsninger på sundt drikkevand.

Vi har bygget Truelsbjergværket som et forsknings- og forsøgsvandværk; et demoanlæg for ”fremtidens drikkevandsforsyning”, andre samarbejder med universiteter, leverandører af vandteknologi og andre forsyninger.

Vi arbejder godt med at effektivisere og energioptimere drikkevandssystemet og henter yderligere ved mere avancerede styringer af kildepladser, vandfiltre og pumpestyringer.

Det er vigtigt, at vi øger vores procesviden både på nuværende vandbehandling samt for andre vandkvaliteter blandt andet fjernelse af kalk og anvendelse af ”sekundavand” (afværgevand, regnvand, renset spildevand, filterskyllevand og okkerslam) for både at løse fremtidige udfordringer og vækst.