Distribution af vand

Forsyning af rent drikkevand er en kerneopgave for Aarhus Vand. Fagområdet skal være med til at sikre, at distribution af vand foregår på en effektiv og sikker vis i forhold til drikkevandskvalitet, forsyningssikkerhed og energiforbrug.

I fagområdet arbejdes der på at få implementeret en strukturplan, som vil resultere i en større grad af trykstyring af distributionsanlægget frem for den beholderstyring, vi kender i dag.

For at sikre en fælles forståelse for hvilke målsætninger, det tekniske anlæg designes efter, samles de overordnede servicemål i operationelle og konkrete målsætninger, som omsættes til konkrete tekniske designkriterier, der kan anvendes ved planlægning, projektering og udførelse af nye ledningsanlæg eller produktionsanlæg.

Gennem udarbejdelse af en række strategiprojekter, blandt andet en sprinkler- og brandhanestrategi, fokuseres der på at få behandlet og justeret nogle af de væsentlige målsætninger, der har stor indflydelse på det fremtidige design af distributionsanlægget.

Fagområdet skal være med til at fastholde den vandforsyningstekniske fagligheden i vores anlægsprojekter, blandt andet i forhold til Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) og ved valg af materialer.