Automation og procesoptimering

Fagområdet ”automation og procesoptimering” skal sikre, at den viden Aarhus Vand har om produktion, distribution, transport og renseanlæg bliver operationel. Det vil sige, at automation og procesoptimering understøtter og udvikler virksomhedens kerneforretning.

Fagområdet går således på tværs af hele organisationen, og fagchefen skal sikre, at der er en sammenhæng fra planlægning over implementering til drift og service. Denne sammenhæng sikres ved, at Aarhus Vand arbejder hen mod at have én fælles automationsplatform med standardisering af blandt andet principper for komponentvalg, systemkonfigurering og dokumentation.

Intern information og kompetenceopbygning skal sikre, at de opstillede automationsprincipper også bliver en naturlig del af projektafviklingen, så vi altid er i front med en sikker drift af vores infrastruktur i forhold til myndighedskrav, servicemål og økonomi.