Vi gør det enklere at genbruge vand - 3. december 2019

Vores ekspert i alternative vandtyper, Pia Jacobsen, står i spidsen for et projekt, der skal gøre det nemmere for borgerne på en bæredygtig måde at bruge regnvand til for eksempel toiletskyl og tøjvask. Projektet skal også gøre det enklere at genanvende spildevand.

Som en del af projektet bliver der udviklet en guide, der hjælper de danske vandselskabers kunder ved kort og præcist at beskrive den proces, man skal igennem for at opnå tilladelse til genanvendelse af regnvand og forskellige andre vandtyper.

Projektet hedder "Guide for implementering af bæredygtig genanvendelse af alternative vandtyper" og er et samabejde mellem Aarhus Vand, Aarhus Kommune (Teknik og Miljø), Aarhus Universitet (WATEC), Rambøll og Aarhus Havn. Projektet har fået 470.000 kr. i støtte fra VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Hør Pia Jacobsen fortælle om projektet i dette indslag på DR P4 Østjylland.

For yderligere information kontakt: Pia Jacobsen, pia.jacobsen@aarhusvand.dk