Vandledningerne holder i 100 år - 12. maj 2017

Aarhus Vand producerer 15 millioner kubikmeter rent drikkevand om året og vedligeholder løbende det 1.500 km lange vandledningsnet, som skal holde i 100 år.

I et interview med Jack Fridthjof fra TVAarhus fortæller projektchef i Aarhus Vand Morten Østergaard om, hvordan vandledningerne i Aarhus løbende bliver renoveret, så der både nu og i fremtiden er rent og tilstrækkeligt drikkevand til alle.

Se indslaget.