Trafikken omlægges i Beder på grund af vejarbejde - 6. oktober 2017

I Beder har både Beder Landevej og Byvej på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej siden mandag været lukket for gennemkørsel på grund af vejarbejde. Nu åbnes der for gennemkørsel på Byvej undtaget i myldretiden fra kl. 6.00 – 9.00 og kl. 14.00 – 17.00.

Aarhus Vand er i gang med at adskille regnvand og spildevand i de områder af Beder, hvor vandet løber i samme rør. Det sker som led i en fornyelse af rørsystemet, der er gammelt og slidt – og som led i tilpasning af byen til klimaforandringerne.

Det er entreprenørvirksomheden Arkil, der udfører opgaven for Aarhus Vand, og siden mandag har gravemaskinerne været i gang med at grave ud til en ny regnvands-ledning på Beder Landevej på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej. Det betyder, at vejen på dette stykke er lukket for gennemkørsel, da hele vejens bredde skal graves op.

Indtil i dag har Byvej, der ligger parallelt med Beder Landevej - og er nærmeste omkørsel, også været lukket for gennemkørsel med undtagelse af busser. Grunden til, at vejen har været spærret for biler, er, at busserne, der normalt kører af Beder Landevej, har fået omlagt deres ruter, så de i stedet kører ad Byvej. Midttrafik har vurderet, at det var nødvendigt med gennemkørselsforbud for biler på Byvej, for at busserne kan passere hinanden og for at undgå busforsinkelser på grund af den øvrige trafik.

Det har imidlertid givet så store trafikale gener for lokalsamfundet i Beder, at Midttrafik nu i samarbejde med Aarhus Kommune har åbnet for gennemkørsel - undtagen i myldretiden fra kl. 6.00 – 9.00 og kl. 14.00 – 17.00. I dette tidsrum henvises bilisterne til omkørsel ad Oddervej, når de skal igennem Beder.

Projektet med adskillelse af regnvand og spildevand på Beder Landevej varer frem til marts 2018.