Se klimaprojekt i Risvangen og Vorrevangen - 19. december 2017

I boligområdet Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus har vi lavet en gennemgribende renovering af kloaksystemet, der var gammelt og slidt. Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på en klimatilpasning af området, som skal sikre, at det er klar til at tage imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Den 24. januar kl. 15.00 viser projektchef Vibeke Bundesen rundt i området og fortæller om de klimatiltag, vi har lavet.

Regnvandet i haverne og på de offentlige arealer i området bliver fremover håndteret på overfladen i stedet for i rør under jorden, hvor det er muligt. Fordelen ved regnvandsløsninger over jorden er, at de er billigere, og at de samtidigt kan tilføre området en miljømæssig og rekreativ værdi.

Overfladeløsningerne er blandt andet render, nedsivningskanaler, regnbede og vejbede. Det er også "vandtransportveje", der under skybrud hurtigt kan lede vandet derhen, hvor det ikke gør skade, for eksempel på en sportsplads eller et grønt område.

Området er det største eksisterende boligområde i Danmark, hvor der er lavet klimatilpasning på overfladen. Ved arrangementet den 24. januar vil Vibeke Bundesen fortælle om funktionen af de enkelte klimatiltag.

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have tilmelding til arrangementet. Send en mail til: kunde@aarhusvand.dk, mærket ”Tilmelding rundvisning” med angivelse af antal deltagere.

Mødested: Vorrevangsparken ved søen.

Når vi er helt færdige i sommeren 2018, markerer vi afslutningen af det samlede projekt, og også her vil der være mulighed for at få en rundvisning.

Læs mere om projektet.