Robotter i aarhusianske kloakker vil spare millionbeløb - 26. oktober 2018

I fremtiden skal kloakkerne i Aarhus - og i resten af landet - bebos af overvågningsrobotter. Det er visionen for forskningsprojektet ASIR, hvor robotter, ’big data’ og kunstig intelligens skal spare flere hundrede millioner kroner på vedligehold af kloakker.

Manglende viden om kloakrørene gør, at danske vandselskaber må udskifte rørene lang tid før forventet. Selv en lille forbedring i rørenes levetid kan give en besparelse på et trecifret millionbeløb, og det er ambitionen i et nyt forskningsprojekt – ASIR - med deltagelse af bl.a. Aarhus Vand, Aalborg Universitet og TinyMobileRobots. Projektet er finansieret af Innovationsfonden.

En af de dyreste infrastrukturer i Danmark ligger nemlig under jorden. De danske vandselskaber, som ejer og har ansvaret for kloaknetværket, bruger i dag manuel tv-inspektion for at undersøge kloakrørenes tilstand. Vandselskaberne har ikke mulighed for at overvåge alle kloakrør konstant, og det betyder, at slid og fejl på et rør ikke opdages, før det bliver meget kritisk og røret må udskiftes.

Visionen er, at overvågning af kloakken med robotterne sker automatisk, og at vandforsyningerne kun skal gribe ind, lige inden et rør trænger til renovation eller udskiftning. Et af de vandselskaber, der er med i projektet, er Aarhus Vand, og her ser afdelingsleder Peter Hjortdal en stor gevinst i at bruge robotteknologi:

”Vi har i Aarhus 2.800 km kloakledning, og med den nuværende manuelle tv-inspektion undersøger vi i dag mellem 75 og 100 km kloakledning om året. Ved hjælp af robotteknologi går vi fra stikprøveundersøgelser til mere online overvågning og fra manuelle til automatiserede processer. Det betyder, at vi løbende får undersøgt en langt større del af vores kloaksystem og hyppigere, hvilket giver os mulighed for at sætte langt mere målrettet ind ved fornyelse af systemet. Det betyder også, at vi kan forlænge levetiden af kloaksystemet, og det giver nogle store samfundsøkonomiske gevinster.”

Potentiale for eksporteventyr

Målet med projektet er at automatisere hele inspektionsprocessen. Robotter skal sættes ned i kloakkerne for at opsamle data om rørene, og computeralgoritmer skal så analysere data og finde uregelmæssigheder i rørene. Thomas Moeslund, professor ved Aalborg Universitet, siger:

”De nyeste computer vision og AI-algoritmer, som vi forsker i, muliggør automatisering af komplicerede opgaver. Ud fra vores erfaring fra andre forskningsprojekter forventer vi automatisk at kunne finde fejl i kloaknetværket ud fra de sensordata, den nye robot vil levere.”

Hovedmålet er at minimere vandselskabernes udgifter til deres kloaknetværk, men derudover kan projektet medføre et eksporteventyr for de involverede virksomheder, fordi kloaknetværk i hele verden oplever samme udfordringer som i Danmark.

”Med ASIR-projektet bliver kloakken mere gennemsigtig, fordi vi bruger den nyeste forskning og teknologi til at indsamle data og efterfølgende analysere disse data. Besparelsespotentialet for de danske vandselskaber er stort. Så med tanke på, at problemet er det samme i hele verden, er potentialet enormt,” siger Jens Peder Kristensen, der er CEO i TinyMobileRobots.

For at målet kan opnås, er det nødvendigt at gennemføre forskning og intensive test. Med Innovationsfondens investering i projektet får projektdeltagerne mulighed for at lave forskning og test, som i sidste ende skal vise, at Danmark er i den absolutte elite inden for højteknologisk produktudvikling.

Deltagere i projektet:

  • Aarhus Vand
  • Aalborg Universitet
  • TinyMobileRobots
  • Innovationsfonden
  • Syddansk Universitet
  • HOFOR, København
  • VandCenter Syd, Odense
  • EnviDan
  • FKSSlamson
  • Inloc Robotics