Prisen på vand stiger ikke i Aarhus - 17. januar 2018

Tirsdag d. 16. januar tabte Hvidovre Vand og Hjørring Vandselskab en skattesag, som også får betydning for de øvrige vandselskaber i Danmark. Med dommen mister selskaberne retten til at trække afskrivningen af deres anlægsaktiver fra. Det betyder for Aarhus Vands kunder en ekstraregning til Skat på 100 - 150 kr. om året for en gennemsnitsfamilie. Dette er dog allerede indregnet i vandprisen, så man får dermed ikke en ekstraregning.

Grunden til, at vi allerede har lagt ekstraskatten på vandprisen, er, at en verserende skattesag ikke har opsættende virkning. Det betyder, at Aarhus Vand skal betale skat, også mens sagen kører.

Med gårsdagens dom mister vi i lighed med de øvrige vandselskaber retten til at trække afskrivningen af vores anlægsaktiver fra. Det svarer til en mistet fradragsrettighed på 1,4 mia. kr., som fordeles over en meget lang årrække og betyder en ekstraskat til staten på vand på omkring 1 kr. pr. kubikmeter. Det svarer til en ekstraregning på 100 - 150 kr. for en familie med to voksne og to børn med et normaltforbrug.