Politisk flertal for flytning af Marselisborg Renseanlæg - 16. maj 2017

Et flertal i Aarhus Byråd er positiv over for en helhedsplan for området ved Tangkrogen, som blandt andet indebærer en flytning af Marselisborg Renseanlæg.

Marselisborg Renseanlæg ligger på Sumatravej ved Tangkrogen og er nabo til Marselisborg Lystbådehavn. Om få år vil renseanlægget have for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et hastigt stigende antal borgere i Aarhus Kommune. Og da der ikke er plads til at udvide anlægget på den nuværende placering, foreslås det i en helhedsplan for Tangkrogs-området at bygge et nyt og større renseanlæg med en ny placering længere ud mod Østhavnen.

Illustration: Aarhus Kommune

Med flytningen af renseanlægget bliver der ifølge helhedsplanen plads til at udvide lystbådehavnen til det dobbelte, så der vil være mere plads til både og vandsportsaktiviteter. Planen omfatter også en udvidelse af strandparken ved Tangkrogen.

Billigst og bedst at flytte renseanlægget
Renseanlæggets kapacitet forventes udvidet til 480.000 personer, og det skal sammen med Egå Renseanlæg på sigt rense al spildevand i kommunen. Direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, forklarer placeringen af de nye renseanlæg således:

”Det er den billigste løsning kun at have to renseanlæg i kommunen, og det indebærer, at renseanlæggene i Viby og Åbyhøj nedlægges. For 10 år siden havde vi 17 renseanlæg, nu er vi nede på fire, og med en yderligere centralisering til kun to anlæg reducerer vi driftsudgifterne med op til 40 procent årligt. Derudover er det miljømæssigt den bedste løsning at placere renseanlægget ved Østhavnen i stedet for i Viby eller Åbyhøj. Der er en risiko for overløb af spildevand på et renseanlæg ved meget kraftig regn. Hvis de overløb sker i Viby eller Åbyhøj, løber spildevandet ud i Aarhus Å og dermed gennem byen og ud i havneområdet ved Dokk1. Hvis der sker et overløb ved det nye Marselisborg Renseanlæg, vil vandet i stedet løbe ud et godt stykke ude i bugten, hvor det gør mindst skade.”

Verdens mest ressourceeffektive renseanlæg
Renseanlægget, der skal stå klar i 2026, kommer til at hedde Marselisborg Ressourceanlæg. Ambitionen er, at det – udover at leve op til nuværende og kommende krav om spildevandsrensning – bliver verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Navnet signalerer, at anlægget - udover at rense spildevand og sikre et optimalt vandmiljø i Aarhus bugt - kommer til at producere overskudsenergi og næringsstoffer af spildevand i et omfang, der ikke er set andre steder i verden.

Læs mere om Marselisborg Ressourceanlæg her (engelsk).

Helhedsplanen er efter en byrådsbehandling den 10. maj sendt i høring med henblik på at få forslag og idéer til projektet.