Park ved MarselisborgCentret kombinerer sundhed, rehabilitering og klimatilpasning - 21. juli 2017

Området ved MarselisborgCentret i Aarhus skal omdannes til en grøn oase, der forener sundhed, park, aktiviteter, rehabilitering og klimatilpasning. Aarhus Vand støtter projektet, der udnytter regnvand fra veje og tage til rekreative formål.

MarselisborgCentret er et center for rehabilitering, forskning og udvikling, og formålet med parken er at skabe et nyt, levende byrum i og omkring centret, der dels imødekommer behovet for udendørs rehabiliteringsaktiviteter til centrets brugere, dels behovet for en helstøbt klimatilpasningsindsats i området. Parken bliver offentlig, og det er planen, at den også vil blive brugt af de mange beboere på Frederiksbjerg i det centrale Aarhus.

Klimatilpasning og rehabilitering går hånd i hånd

MarselisborgCentret har sammen med Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Vand, Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal afsat 45 mio. kr. til projektet. Parken tegnes af Kristine Jensens Tegnestue, som vandt opgaven efter en arkitektkonkurrence. Om vinderprojektet siger projektleder Gustav Z. Brade fra Realdania:

- Det er et innovativt eksempel på, hvordan man gennem klimatilpasning kan skabe både dobbel og tripelværdi. Ikke alene bliver området klimatilpasset, men projektet medvirker også til at skabe nye rehabiliteringsformer og møder på tværs af grupper. Og så bliver det bare et fantastisk smukt og indbydende åndehul i Aarhus.


Nye veje og stier

Området får en ny ind- og udkørsel fra Kongsvang Allé, og Hospitalsvejen, der adskiller parken fra MarselisborgCentret, sløjfes. En ny vej og nye stier skal binde MarselisborgCentret og parken sammen til en helhed med vandløb, grønne områder, æblelund og skovområder.

Parkens nye stier skal åbne området op og invitere borgerne indenfor. Stierne skal inspirere til aktiviteter, bevægelse og naturoplevelser for alle brugere, og anlægges så alle uanset funktionsniveau kan færdes trygt på dem.

Anlægsfasen forventes at strække sig fra foråret 2018 til slutningen af 2019.

Parken skal binde området ved MarselisborgCentret sammen til en helhed med plads til rehabilitering, leg, motion og masser af regnvand fra veje og tage. Illustration: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue