Nyt pesticid lukker vandværk på Sjælland. Pesticidet er ikke fundet i drikkevand fra Aarhus Vands vandværker - 2. maj 2019

Aarhus Vand har fået foretaget analyse for 233 forskellige pesticider i drikkevandet på virksomhedens otte vandværker, heriblandt chlorothanolil-amidsulfonsyre. Der er ikke konstateret indhold af stoffet.

Det i medierne nyligt omtalte stof chlorothanolil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af pesticidet chlorothanolil, som er et svampemiddel, og som var godkendt i Danmark i perioden 1982-2000. Det blev brugt ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer, at det på grund af manglende viden ikke kan udelukkes, at indtagelse af drikkevand med indhold af chlorothanolil-amidsulfonsyre kan udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Indtil videre har Aarhus Vand i lighed med landets øvrige vandselskaber og vandværker ikke været pålagt at kontrollere for chlorothanolil-amidsulfonsyre. Men Miljøstyrelsen har pålagt vandværkerne så hurtigt som muligt at få foretaget analyse for stoffet. Stoffet vil inden længe blive tilføjet den liste af stoffer, som er obligatoriske at undersøge for.

Aarhus Vand har i marts 2019 fået analyseret vandet på virksomhedens 8 vandværker for 233 forskellige pesticider – heriblandt chlorothanolil-amidsulfonsyre. Der er ikke konstateret indhold af chlorothanolil-amidsulfonsyre eller andre uønskede stoffer.