Kom og vær med til at indvi Aarhus Vands nye PhosphorCare-anlæg

Den 18. januar 2019 kl. 13 inviteres samarbejdspartnere, forskere, branchen, journalister og andre interesserede til officiel åbning af Aarhus Vands nye PhosphorCare-anlæg på Marselisborg Renseanlæg. Kom og mød partnerne bag projektet og hør seneste nyt om mulighederne for genvinding af fosfor fra spildevand.

Kom og vær med, når vi viser det nye anlæg frem, og få indblik i, hvordan vandsektoren kan indgå i dagsordenen for ressourcegenvinding. Udover at fosfor-anlægget er til gavn for miljøet og bidrager til den cirkulære økonomi, så har det også positiv indvirkning på Marselisborg Renseanlægs miljømæssige fodaftryk.

Anlægget er også et skridt på vejen til at imødekomme en kæmpe udfordring Danmark og resten af Europas fødevareproduktion. Fosfor er en central byggesten for alle planter, dyr og mennesker – uden fosfor er der intet liv. Derfor er landmænd over hele verden afhængige af fosfor for fortsat at kunne forsyne os med mad.

Men eksperter advarer om, at fosfor-ressourcerne er ved at slippe op. Ligesom olie er fosfor en naturlig, begrænset ressource. Men hvor olie kan erstattes med andre energikilder, så er der ingen erstatning for fosfor. I 2017 skrev ing.dk: ”Minerne i blandt andet Marokko, hvor 75 procent af verdens fosfor findes, bliver langsomt tømt. Præcis hvornår verden løber tør, strides forskerne om, men der er bred enighed om, at det sker om 30 til 100 år, og det har fået EU til at sætte fosfor på listen over kritiske råstoffer.”

Der er ingen fosfor-producerende lande i Europa. Kina, Marokko og USA er verdens største producenter af fosfor og står for to tredjedele af produktionen. Svenske og australske forskere mener amerikanerne løber tør om 25 år og allerede i 2008 etablerede Kina eksportreguleringer.

Professorer fra tre danske universiteter advarer om, priserne vil stige enormt, lang tid før vi løber tør for fosfor. Hertil kommer, at det ikke er trygt, at vores  fødevareproduktion i høj grad er afhængig af et politisk ustabilt land som Marokko. DTU-forsker Manfred Klinglmair skriver i sin ph.d. om emnet, at ”fremtidig fosfatmangel udgør en potentiel strategisk og geopolitisk trussel mod EU”. Professor Brian Kronvang fra Aarhus Universitet siger til ing.dk: ”Vi står med problemet om 50 eller 100 år. Derfor skal vi handle nu og genanvende fosfor, så vi bliver uafhængige af udlandet”.

Vi ses til en spændende dag med lidt godt til ganen og et kig ind i fremtiden!

Program

13:00 Velkommen v. direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand

13:05 Åbningstale v. Keld Hvalsø, næstformand i Aarhus Vands bestyrelse og medlem af Aarhus Byråd

13:15 Fosforgenvinding globalt set
Teknologirådgiver og ekspert i bæredygtig behandling af spildevand og håndtering af næringsstoffer i en cirkulær økonomi fortæller om hvilke trends, muligheder og løsninger der er i nu og i fremtiden i Europa.
Dr. Christian Kabbe, Isle Utilities

13:25 Fra første anlæg til fremtidens resource-anlæg, Aarhus ReWater
Aarhus Vands afdelingsleder for Produktion fortæller om virksomhedens overordnede ressourcestrategi for fosfor og om rejsen fra det første anlæg til fremtidens lærende ressource-anlæg, Aarhus ReWater.
Afdelingsleder Claus Homann, Aarhus Vand

13:35 Ideer for fremtiden globalt set
Direktøren for Suez (Danmark) fortæller om hvilket trends virksomheden ser i fosforudvinding fra spildevand og om, hvad det globale salgs-potentiale for den i Danmark udviklede Phosphogreen-løsning er.
Direktør Per Krøyer, Suez (DK)

13:45 Åbningsceremoni

13:50 Præsentation af anlægget og efterfølgende networking
Projektleder Peter Balslev og spildevandsoperatør John Piet Hansen, Aarhus Vand.

14:30 Slut

Praktisk

Sted: Marselisborg Renseanlæg, Sumatravej 4, 8000 Aarhus
For mere information og tilmelding:
Lars Vinther Schmidt (Aarhus Vand): lvs@aarhusvand.dk
Aleksandra-Magdalena Bien (Suez): aleksandra-magdalena.bien@suez.com