Investo Capital investerer i forståelse af vandkredsløbet i platforms-virksomheden Dryp

Dryp, der integrerer og analyserer data fra vandkredsløbet, får nu tilført 9 mio. kr. dels fra Investo Capital, der bliver ny partner, og dels fra de eksisterende ejere. Dryp, der i forvejen ejes af medarbejdere, Trifork og Aarhus Vand får dermed kapitaltilførsel, der skal bruges til at ekspandere på udenlandske markeder.

 

Publiceret d. 20. april 2022

Hyppigere skybrud, kraftigere regnmængder, forhøjet vandstand i havene og stigende grundvand skaber store problemer med oversvømmelser og overløb af spildevand i vores vandløb, søer, fjorde og have. Derfor investerer kommuner og vandselskaber hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af vores infrastruktur til regn og spildevand, så der bliver plads til de øgede vandmængder. Det er tunge poster på budgetterne, så selv få procents effektivisering vil resultere i samfundsøkonomiske gevinster på flere hundrede mio. kr. årligt.

Vandselskaberne kan spare millionbeløb

Dryp udvikler en integreret software- og sensorløsning, som monitorerer og visualiserer vandets komplekse samspil med vandledninger, kloakker og vandløb og gør det økonomisk muligt at overvåge hele vandkredsløbet proaktivt og i realtid. Det kan spare vandselskaberne for et stort millionbeløb til drift og vedligeholdelse af spildevands- og regnvandssystemer og samtidig sikre et renere vandmiljø.

Løsningen gør det for eksempel muligt, at et spildevandsselskab kan holde øje med flere dele af afløbssystemet over flere regnhændelser og hjælpes til at identificere brud og forstoppelser, før de bliver kritiske, samt identificere ekstra kapacitet til klimatilpasningen.

En anden anvendelse er identifikation af kilder til uvedkommende vand ved at sammenligne nedbørshændelser og dermed mindske risikoen for overløb af spildevand til vandløb og fjorde.

"Dryp har udviklet en avanceret og stærk teknologi i tæt dialog med sine kunder, og løsningen har potentiale til at skabe stor værdi i vandsektoren og være med til at løse nogle af de infrastrukturelle udfordringer, som klimaforandringerne har medført. Vi ser meget frem til at arbejde sammen med de øvrige parter om at udvikle selskabet og teknologien videre," siger Thor Birkmand, partner i Investo Capital.

Peter Skovgaard Rasch, direktør i Dryp, supplerer:
”Med Investo Capital ombord i Dryp styrker vi vores forretningsgørelse og internationalisering yderligere. Vi er i det sidste år gået fra projekt til produkt, og med den ekstra kapital er vi nu klar til skalering og fokusering, der er næste del af vores vækstrejse.”

Vandsektoren i ikke alene Danmark, men også Norge og Sverige har for alvor fået øjnene op for Dryps sensorløsninger, og selskabet har derfor haft en god vækst i de to første regnskabsår. Interessen for flere data og bedre overblik bliver ved med at stige, og derfor byder partnerne Investo Capital velkommen i ejerkredsen for yderligere at kunne accelerere væksten.