Ingen spor af ukrudtsmidlet chloridazon i Aarhus - 30. august 2017

På baggrund af fund af rester af sprøjtegiften chloridazon-desphenyl i drikkevandet flere steder i landet har vi taget vandprøver fra vores otte vandværker for at undersøge for eventuelle forekomster af stoffet. Resultatet af disse prøver foreligger nu, og der er ikke fundet indhold af hverken chloridazon eller af nedbrydningsprodukterne chloridazon-desphenyl og chloridazon-methyl-desphenyl i drikkevandet.

Teamleder for Grundvand og Vandkvalitet i Aarhus Vand, Jørn-Ole Andreasen, glæder sig over, at prøverne er rene og siger:

”Det er jeg meget lettet over, for det betyder, at vi har fået sikkerhed for, at vi har sendt rent vand ud til vores kunder. Men selv om alle prøver altså var rene, vil vi fortsat holde et skarpt øje på chloridazon-desphenyl. Vi lægger nu stoffet ind i vores faste analyseprogram - også selv om det ikke optræder på den liste af sprøjtegifte, som de danske vandselskaber er forpligtet til at teste for.”

Chloridazon-desphenyl er et nedbrydningsprodukt af chloridazon, der i dag er forbudt i Danmark. Det er et ukrudtsmiddel, der tidligere har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg.