Fund af sprøjtemidler i hver femte boring på landsplan - 24. februar 2020

Ulovlige og hormonforstyrrende stoffer findes i for store mængder i det danske grundvand. Det viser en ny stor undersøgelse af grundvandet, som Miljøstyrelsen netop har offentliggjort.

Der er blandt andet fundet tre stoffer fra ukrudtsmidler, der aldrig har været tilladt i Danmark.​ Miljøstyrelsens screening viser ingen fund af pesticider i Aarhus - vores egne resultater foreligger om 2 uger​.

Du kan læse mere om undersøgelsen her​.

Du kan se hvor, hvor der er givet bøder og påbud for ulovlige pesticider i 2017-2019​ her​.

Vi har i Aarhus Vand 86 indvindingsboringer og otte vandværker, og hvert år gennemfører vi to omfattende analyser for pesticider i grundvandet. Men på baggrund af det stigende antal fund af pesticider – og fund af nye typer pesticider - rundt omkring i landet udvidede vi i 2019 vores analyseprogram. Udover den obligatoriske og standardiserede analysepakke for pesticider foretog vi en udvidet analyse af 240 stoffer, der mistænkes for at være problematiske og potentielt sundhedsskadelige. Derudover foretog vi en analyse af det problematiske stof CTA (chlorothanolil amidsulfonsyre) ved samtlige indvindingsboringer og vandværker.

Resultatet af disse analyser viste, at der ikke er sket en stigning i mængden af pesticider i vandet i vores indvindingsområder. Vi fandt ingen spor af hverken CTA eller de øvrige stoffer i den udvidede analysepakke. Det giver os en vished for, at det drikkevand, vi sender ud til kunderne, fortsat er rent, og at der derfor ikke er grund til bekymring for at drikke vand fra hanen.

Men vi oplever i lighed med landets øvrige vandselskaber og vandværker, at der er et alvorligt problem med pesticider i grundvandet, vi skal tage hånd om. Det gør vi blandt andet gennem vores forebyggelsesindsats og gennem vores indvindingsstrategi, som indebærer, at vi tager de boringer ud af drift, hvor indholdet af pesticider overskrider grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter vand.