Drop sprøjtegift i haven 21. marts 2020

40 procent af alle undersøgte vandboringer i Aarhus indeholder rester af sprøjtegift. En del af forureningen skyldes haveejeres brug af sprøjtegift. Derfor skal kampagnen ”Sprøjtefri”, der skydes i gang den 22. marts i anledning af ”Vandets Dag”, engagere borgerne i kampen om rent drikkevand og få dem til at droppe giftsprøjten.

Coronakrisen og det fine forårsvejr får nu mange til at kaste sig ud i havearbejdet. Så snart de grønne fingre kribler, kan det dog friste haveejerne til at bruge sprøjtegift, når indkørslen eller haven skal blive pæn igen oven på en fugtig vintersæson. Det er både nemt og tidsbesparende. Der er bare det problem, at vi i Aarhus Kommune bor oven på vores eget drikkevand og selv én dråbe sprøjtegift kan trænge ned i grundvandet og forurene det. Derfor lancerer vandværkerne i Aarhus nu kampagnen ”Sprøjtefri”.

Kampagnen blev første gang lanceret sidste år og var en øjenåbner for mange aarhusianere, fortæller geolog i Aarhus Vand Bo Vægter, der er bestyrelsesmedlem i foreningen bag kampagnen - VPU, der består af vandværkerne i Aarhus:

”Da vi sidste år opfordrede aarhusianerne til at droppe sprøjtegiften i haverne, viste det sig, at mange ikke vidste, at de bor oven på deres eget drikkevand. Og at deres brug af sprøjtegift i haven kan sive ned i grundvandsressourcerne, som er kilden til vores drikkevand. Bare 1 gram sprøjtegift kan forurene en families forbrug af drikkevand i 80 år.”

Kampagnen blev sidste år vist på Facebook til mere end 70.000 unikke borgere i Aarhus, og VPU’s egne undersøgelser blandt 1.400 kunder viste, at mange har ændret holdning og nu er imod brugen af sprøjtegift i haver. Og mange er efter at have set kampagnen positive over for et decideret forbud mod brug af sprøjtegift. Bo Vægter siger:

”Der er sket en stor holdningsændring til brugen af sprøjtegift i haverne. Det så vi efter vores kampagne sidste år og ligeledes i forbindelse med de mange underskrifter på et borgerforslag, der går på at forbyde salget af sprøjtegift, som netop nu skal behandles i Folketinget. Det er rigtig positivt. Vi kan levere rent drikkevand til forbrugerne i dag, men for at sikre, at der fortsat er nok rent og sundt drikkevand i hanerne, er det vigtigt, at alle er med - både nu og i fremtiden. Det kræver ikke blot en holdningsændring, men også, at vi rent faktisk ændrer vores adfærd. Derfor er kampagnen stadig yderst relevant”.

Vandets Dag er startskud for kampen for rent drikkevand

Derfor er tiden nu kommet til at skyde kampagnen i gang igen med fokus på, at ikke blot holdningen, men også adfærden i forbindelse med brug af sprøjtegift bliver ændret for at sikre rent drikkevand. Med budskabet om, at bare 1 gram sprøjtegift kan forurene en families forbrug af drikkevand i 80 år, skydes kampagnen i gang på den internationale FN-mærkedag ”Vandets Dag” den 22. marts. Kampagnen vil være synlig på Facebook, hvor haveejerne får gode råd til at bekæmpe ukrudt og alger uden brug af sprøjtegift, og de kan finde mere viden om, hvor skadeligt sprøjtegiften er for vores drikkevand. Efter coronakrisen vil kampagnen også være synlig på genbrugsstationer og på vandværker rundt omkring i Aarhus.

Millioner til grundvandsbeskyttelse

Der bliver fra vandværkernes side hvert år investeret flere millioner på at beskytte drikkevandet i Aarhus, og vandværkerne leverer fortsat drikkevand i en god kvalitet. Men det kan blive svært at finde nok rene boringer til indvinding af drikkevand i fremtiden, fastslår Bo Vægter:

”Der bliver allerede gjort et stort stykke arbejde med at beskytte drikkevandet i Aarhus Kommune. Det sker ved at indgå aftaler med ejere af landbrugsjord og via skovrejsning på de sårbare områder. Men det er enormt vigtigt, at vi også får byområderne med. For borgerne bor oven på deres egen grundvandsressource, og derfor skal vi samarbejde om at sikre det rene drikkevand - både nu og i fremtiden. Det har den bedste effekt, når vi alle står sammen.”

Fakta om kampagnen

På Facebooksiden ”Sprøjtefri - Nej til sprøjtegifte i haven” bliver der gennem kampagneperioden lavet opslag om, hvordan man som haveejer kan gøre sin have sprøjtefri. Også på hjemmesiden ”Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri” kan haveejerne få tips og gode råd til havearbejde uden brug af sprøjtegift og information om, hvor farligt sprøjtegift er for vores drikkevand.