DR-drama er fiktion, drikkevandet er sikret mod hærværk - 6. februar 2017

6. afsnit af DR’s dramaserie ”Arvingerne”, der blev sendt 5. februar, havde blandt andet hærværk mod et vandværk og forurening af drikkevand som omdrejningspunkt. Der er tale om fiktion, og drikkevandet i Danmark er godt sikret mod angreb.

I afsnittet skulle det lokale vandværk sælges til en privat ejer. Det affødte i dramaserien et hærværk, som forurenede det lokale drikkevand.

DANVA, som er vandselskabernes brancheorganistion, har på baggrund af dramaseriens eksempel med hærværket mod drikkevandet rettet henvendelse til DR om for at berolige danskerne at pointere, at der udelukkende var tale om fiktion og ikke en situation, som kunne relatere sig til virkeligheden:

”Der kunne være seere, som efter aftenens afsnit spekulerer på, om det vil være muligt at udøve hærværk eller terror for at forurene vores drikkevand. Vandværkerne er beskyttet af sikkerhedssystemer, og drikkevandet tranporteres i lukkede anlæg, så forbrugerne kan føle sig trygge,” siger kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno.

”Men forbrugerne skal selvfølgelig altid bruge deres sunde fornuft, hvis de oplever forandringer i smag og lugt.”

Forsvarets Efterretningstjeneste FET har vurderet, at truslen for, at et terroranslag mod drikkevandssystemer kan finde sted, er meget lidt sandsynlig. Hvis det alligevel skulle lykkes gerningsmænd at trænge ind i systemerne, vil det kræve meget store mængder forurenende stoffer at skabe en situation med sundhedsrisiko.

”Et angreb på vandforsyninger med risiko for sundheden er derfor mere af teoretisk karakter og ikke reel. Aftenens afsnit af ”Arvingerne” var alene udtryk for fiktion,” understreger Karsten Bjørno.

Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside, kan man læse om beredskabet i forbindelse med hærværk og terror for andforsyningen.