Den indiske ambassadør besøgte Egå Renseanlæg og Truelsbjergværket - 2. februar 2018

Torsdag d. 1. februar besøgte den indiske ambassadør i Danmark, Ajit Gupte, Egå Renseanlæg og vores vandværk i Truelsbjerg. Besøget var et led i Aarhus Vands samarbejde med Indien om håndtering af vand, hvor formålet blandt andet er at bane vej for eksport af danske vandteknologiløsninger.

Fagchef for spildevand i Aarhus Vand, Per Overgaard Pedersen (th), fortæller om energiproduktionen på Egå Renseanlæg til ambassadør Ajit Gupte (2. th.). Til venstre Flemming Fogh Pedersen, fagchef for drikkevand i Aarhus Vand, og ved siden af ham counsellor John H. Ruolngul.

Ajit Gupte viste stor interesse for Egå Renseanlæg, som udover at producere energi til eget forbrug også leverer grøn energi til aarhusianerne i form af både el og varme. Indien står over for at skulle investere massivt i renseanlæg i fremtiden, og i Aarhus er vi blandt de førende med hensyn til at udnytte spildevandet til at producere el og varme og samtidigt udvinde værdifulde ressourcer som for eksempel fosfor.

Ambassadøren blev også introduceret til Aarhus Vands vandværk i Truelsbjerg ved Lisbjerg, som er bygget og indrettet på en helt ny måde, der primært sikrer, at forbrugerne aldrig kommer til at mangle vand. Og samtidigt er hygiejnen langt højere i iltnings- og renseprocessen, fordi alt foregår i lukkede systemer. I Aarhus er tabet af drikkevand fra vandboring og til forbrugeren nede på 5,3 procent – i Indien er der de fleste steder en meget ustabil vandforsyning og et meget stort vandtab. Så også her var der inspiration at hente.

Samarbejde skal bane vej for eksport

Baggrunden for, at Ajit Gupte aflagde et flerdages besøg i Aarhus, er, at Aarhus Kommune og Aarhus Vand har indgået et 4-årigt samarbejde med Indien om håndtering af vand i byen Udaipur. Samarbejdet mellem Udaipur og Aarhus blev officielt sat i gang i november 2016, da Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard besøgte Udaipur og underskrev en samarbejdsaftale. Samarbejdet drejer sig om vandforvaltning i Udaipur, og det er hensigten også at understøtte aktiviteter i delstaten Gujarat gennem et såkaldt water hub mellem Gujarat og Danmark. Samarbejdsaftalen skal overordnet understøtte øgede relationer mellem Indien og Danmark, bidrage til fattigdomsbekæmpelse, forbedret regulering på vandområdet og desuden understøtte den danske vandsektors eksportmuligheder i Indien.

Det er Udenrigsministeriet, der med udviklingsmidler finansierer samarbejdet, som også understøttes af en vækstrådgiver, der siden august 2017 har været ansat på ambassaden i Udaipur. I juni 2017 besøgte repræsentanter fra Aarhus Kommune og Aarhus Vand Udaipur for at afdække de områder, som samarbejdet skal omfatte. Det er områder som reducering af vandtab, gas- og energiproduktion på renseanlæg og genopretning af godt vandmiljø i søer.