Årsrapport 2017: Omkostningerne falder fortsat - 3. maj 2018

Aarhus Vands årsregnskab og ledelsesberetning for 2017 blev godkendt på generalforsamlingen onsdag d. 2. maj med deltagelse af bestyrelsen og Aarhus Byråd med borgmester Jacob Bundsgaard i spidsen. Regnskabet viser en god og sund økonomi med et fortsat fald i driftsomkostningerne og et overskud efter skat på 95 mio. kr. mod 50 mio. kr. i 2016.

Hent vores årsregnskab og ledelsesberetning her: