Aarhus Vand undersøger drikkevandet for rester af ukrudtsmidlet chloridazon - 25. august 2017

Flere steder i landet er der fundet rester af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon i drikkevandet. I Odense er vandværket Dalumværket taget ud af drift på grund af fund af stoffet i det vand, værket leverer til forbrugerne. I Aarhus afventer vi svar på prøver fra otte vandværker.

I hovedstadsområdet har vandselskabet Hofor, der leverer drikkevand til godt en million mennesker, ikke fundet stoffet på nogle af dets vandværker og meddeler, at der derfor her og nu ikke er grund til bekymring for vandkvaliteten i deres forsyningsområde.

I Aarhus Vand har vi på baggrund af fundene i bl.a. Odense taget vandprøver fra vores otte vandværker med henblik på en undersøgelse af eventuelle forekomster af stoffet. Resultatet af disse prøver foreligger inden for to uger.

Desphenyl-chloridazon optræder ikke på den liste af sprøjtegifte, som de danske vandselskaber hidtil har testet for. Stoffet er et nedbrydningsprodukt af chloridazon, der i dag er forbudt i Danmark. Det er et ukrudtsmiddel, der tidligere har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg.