Aarhus Vand underskriver samarbejdsaftale med Águas de Portugal - 21. november 2017

Ved en ceremoni den 21. november, hvor den danske ambassadør i Portugal, Michael Suhr, var vært, underskrev Aarhus Vand og Águas de Portugal en samarbejdsaftale i form af et såkaldt memorandum of understanding. Águas de Portugal er den offentlige paraplyorganisation for vandsektoren i Portugal.

Memorandum'et er en bilateral aftale om fremtidig deling af viden og best practise inden for vandforsyning og spildevandshåndtering. Ved ceremonien udvekslede deltagerne synspunkter om de udfordringer, vandforsyningsvirksomheder står over for - fra ledelse til operationelt niveau, herunder disruption og digitalisering i vandsektoren.


Fra venstre: Produktionschef Claus Homann, Aarhus Vand, adm. direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand, adm. direktør João Nuno Mendes, Águas de Portugal, adm. direktør Alexandra Serra, Águas de Portugal Internacional, produktionschef Nuno Broco, Águas de Portugal.

Aftalen er Aarhus Vands bidrag til en mere bæredygtig og effektiv vandsektor i Portugal.