Aarhus Vand ligger i top 6 på effektivitet - 7. august 2017

Aarhus Vand er blandt de seks mest effektive selskaber inden for kloakering og spildevandsrensning i Danmark. Det viser en benchmarkingundersøgelse, som er lavet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Vandselskaberne i Danmark er alle kommunalt ejede og underlagt statslig kontrol og regulering, som skal sikre lave vandpriser for forbrugerne.

Den statslige kontrolmyndighed på området, Forsyningssekretariatet, der hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, sammenligner hvert år selskabernes effektivitet og laver en benchmarkingrapport, der udpeger de mest effektive selskaber – i ulige år på spildevandsområdet og i lige år på drikkevandsområdet.

Sekretariatet beregner ud fra en række økonomiske og tekniske data, som selskaberne har pligt til at indrapportere, hvor meget de enkelte vandselskaber må tjene, og hvor meget de skal effektivisere.

Aarhus Vand er i årets rapport udpeget som et frontselskab, som andre selskaber måles op imod. Selskabet ligger i top 6 i forhold til effektivitet inden for kloakering og spildevandsrensning, og det betyder, at Aarhus Vand i modsætning til de fleste andre vandselskaber, slipper for ekstra krav om effektivisering. Det kommer vores kunder til gode i form af en lav vandpris, samtidigt med at kvaliteten er i top.