Aarhus Vand indstillet til pris for ny samarbejdskultur i vandbranchen - 12. oktober 2018

Aarhus Vand er sammen de øvrige deltagere i forsyningssamarbejdet Vandpartner nomineret til Boligfonden Kubens Procespris 2018, som hædrer de ekstraordinære byggeprocesser, hvor god planlægning og godt samarbejde fører til højere produktivitet.

Byggebranchen kritiseres ofte for ikke at være produktiv nok. Og nyeste forskning fra bl.a. Aarhus Universitet viser da også, at en typisk håndværker på en byggeplads blot er effektiv en tredjedel af tiden. Resten af tiden går med bl.a. koordinering, kørsel og ventetid.

Når Procesprisen 2018 uddeles for syvende gang af Boligfonden Kuben og Lean Construction DK, er det for at hylde de mest innovative og nyskabende projekter, som netop har formået at gøre op med produktivitetsudfordringerne. Prisen fremhæver de projekter eller samarbejder i byggebranchen, som på forskellig vis bidrager til at optimere byggeprocessen til gavn for både tidsplan, arbejdsglæde og sikkerhed på pladserne samt økonomi. De tre nominerede kandidater til årets pris er:

  • Forsyningssamarbejdet Vandpartner, som fornyer vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg og laver klimatilpasning i byerne Odder, Favrskov og Aarhus
  • Renovering af plejecenter Hørgaarden på Amager for gode processer og bedre funktionelle løsninger gennem klare krav til samarbejde og gennemsigtighed fra bygherren
  • Brancheinitiativet Bedre Bundlinje, som udvikler lean-værktøjer og guidelines til byggebranchen.

Vandpartner skaber ny samarbejdskultur

Vandpartner er et offentligt-privat-partnersamarbejde for perioden 2016 – 2021 mellem Samn Forsyning, Favrskov Forsyning og Aarhus Vand om fornyelse af vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg.

Vandpartner er nomineret for det mangeårige arbejde med at skabe en ny samarbejdskultur i vandbranchen, hvor man arbejder ud fra en nytænkende og resultatorienteret partnerskabsmodel, der skaber større værdi og udvikler stærkere løsninger end ved traditionelt bygge- og anlægsarbejde. Helt centralt er, at der som en del af partnerskabet arbejdes løbende og systematisk med innovation, der skal understøtte udvikling af nye metoder, produkter og systemløsninger.

Vandpartner består af: Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, Samn Forsyning, EnviDan, NIRAS, Arkil, Aarsleff, VAM, FKSSlamson, NORVA24, LE34 og Sulzer.

Pris for processen

Enhver der har været på en byggeplads ved, at byggeprojekter indeholder nogle svære og ofte meget komplicerede og langstrakte processer med mange aktører. Selv små misforståelser og ændringer kan føre til ventetid og forsinkelser i processen.
Mens mange andre priser inden for byggesektoren honorerer de færdige byggerier, så sætter Procesprisen netop fokus på de ofte komplicerede projekter og svære processer.

Katalysator for produktivitet

Det er kendt, at gode processer er den væsentligste katalysator for øget produktivitet inden for byggeriet, fortæller Sidse Buch, der er politisk-økonomisk konsulent i BAT-Kartellet og bestyrelsesmedlem i Lean Construction DK. Desuden sidder hun også i Boligfonden Kubens bestyrelse og i bedømmelseskomiteen for Procesprisen.
Hun er begejstret for de tre nominerede kandidater:

”Spændvidden mellem de tre nominerede viser, hvordan branchen rykker sig i den positive retning i de her år. Vi har den langsigtede partneringaftale over seks år med masser af innovation i Aarhus samt renoveringsprojektet på plejecentret på Amager, hvor der fra start er investeret i at få etableret et solidt fundament for samarbejde og bedre processer. Sidst, men ikke mindst, samarbejdet imellem Dansk Byggeri og 3F, der arbejder for en bedre bundlinje og bedre arbejdsmiljø igennem fokus på processer. Her er arbejdsgiver og arbejdstager i fællesskab gået sammen om at fremme produktiviteten. Det er en unik konstellation. Ikke bare i Danmark, men i hele verden.”

Gode kandidater

De tre topkandidater til prisen er valgt ud fra 15 indstillede projekter, som alle er eksemplariske bud på, hvordan man som aktør i branchen via bedre processer og samarbejde kan skabe mere kvalitet og øget produktivitet – uanset om man er bygherre, rådgiver eller entreprenør.

Den store bredde blandt de indstillede kandidater er en indikator på en god udvikling i branchen, fortæller Dag Sander, chefrådgiver hos Sweco, bestyrelsesmedlem i Lean Construction DK og del af bedømmelseskomitéen:

”Vi er benovede over at få lov at høre alle de gode historier fra branchen. Hver af de 15 indstillinger afspejler en vilje til at gøre op med vanetænkning. Alle er eksempler på, at det er muligt at rykke ved normerne i branchen, og de viser med al tydelighed, at når man bevidst arbejder med processerne, så er det muligt at få bedre samarbejde og bedre arbejdsmiljø, kvalitet, tidsplanlægning og økonomi i sine projekter.”

Det er Boligfonden Kuben, der sammen med Lean Construction DK uddeler den prestigefyldte pris. Prisen blev senest uddelt i 2016 til samarbejdet ”Byg til Vækst” for resultater opnået på byggeriet af Odenses kongres- og kulturhus Odeon.

Boligfonden Kubens Procespris 2018 uddeles på Building Award 2018 den 9. november på Langelinie Pavillonen.