Aarhus Vand har fået støtte fra Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram - 14. november 2019

Vi har førertrøjen på i to af de ni innovationsprojekter, der er sluppet gennem nåleøjet og netop har fået støtte fra Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP).

De to projekter har overskrifterne "Guide for implementering af bæredygtig genanvendelse af alternative vandtyper" og "Den miljøeffektive ressourceanlægsmodel". Du kan læse mere om projekterne her:

Guide for implementering af bæredygtig genanvendelse af alternative vandtyper

Ved Aarhus Vand i samarbejde med Aarhus Kommune (Teknik og Miljø), Aarhus Universitet (WATEC), Rambøll og Aarhus Havn.

Projektet vil udvikle en guide, der hjælper vandselskabernes kunder ved kort og præcist at beskrive den proces, man skal igennem for at opnå tilladelse til genanvendelse af regnvand og forskellige former for sekundavand. Tildelt beløb: 470.000 kr.

For yderligere information kontakt: Pia Jacobsen, fagchef i Aarhus Vand, pia.jacobsen@aarhusvand.dk


Den miljøeffektive ressourceanlægsmodel

Ved Aarhus Vand A/S i samarbejde med VandCenter Syd A/S, BIOFOS A/S og DTU Miljø.

Udvikling af operativ beslutningsstøttemodel til vurdering af miljømæssig og økonomisk konvertering af renseanlæg til ressourceanlæg. Tildelt beløb: 670.000 kr.

For yderligere information kontakt: Morten Rebsdorf, senior projektleder i Aarhus Vand, morten.rebsdorf@aarhusvand.dk

DANVA havde modtaget 20 VUDP-ansøgninger fra vandselskaber med et samlet ansøgt beløb på 21 mio. kr. til spildevands-, drikkevands- og klimatilpasningsprojekter. Vurderingspanelet udvalgte 13 ansøgninger til at indsende uddybende ansøgninger, og af disse blev ni projektforslag udvalgt og har fået tilsagn om økonomisk – heraf altså to til Aarhus Vand.

I alt har VUDP uddelt 33,7 mio. kr. til 32 projekter siden 2016.