Aarhus Vand får millionstøtte til digitalisering og brug af kunstig intelligens i vandhåndtering - 4. april 2018

Innovationsfonden satser stort på ny teknologi inden for den danske vandbranche. Fonden har derfor givet 24 millioner til to projekter, der ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning skal optimere vandforsyningen og sikre en mere bæredygtig håndtering af regn og spildevand. Aarhus Vand er med i begge projekter.

I CHAIN-projektet gælder det udviklingen af en software-robot, der ved hjælp af kunstig intelligens skal sikre en optimeret drift af drikkevandssystemet fra boring til hane med Aarhus og Skanderborg som cases for henholdsvis store og små forsyninger.

Machine learning og kunstig intelligens udnyttes i vandforsyningen

Når det er vigtigt at optimere driften af drikkevandssystemet, skyldes det, at produktion, behandling og distribution af drikkevand kræver meget energi. Det er både dyrt og en miljømæssig belastning. Samtidigt er vores grundvand under pres på grund af forurening med sprøjtegifte fra blandt andet landbruget. Det betyder, at der i fremtiden kan være udfordringer med at levere tilstrækkeligt drikkevand til alle. Ved hjælp af machine learning (teknologi, som sætter computere i stand til at lære) og kunstig intelligens er det derfor målet i projektet at optimere den meget komplekse infrastruktur, som en vandforsyning udgør, så vandselskaberne altid kan levere det rette vandtryk og vandkvalitet til kunderne.

Teamleder i Aarhus Vand Michael Rosenberg forklarer:
- Aarhus Vand har en strukturplan for vandforsyningen, der blandet andet indeholder en overgang fra beholderstyring til forbrugsdrevet trykstyring. Det vil sige, at vi kun producerer det vand, der er behov for. Gennem CHAIN-projektet bliver der udviklet en software-robot, der skal være med til at sikre en optimeret forsyning med fokus på stabilitet, energi og miljø. Det sparer både vand og energi – og reducerer samtidigt vores driftsomkostninger.

Data om vandets bevægelse giver besparelser

I DONUT-projektet skal flere hundrede intelligente og omkostningseffektive målere danne et overblik over vandets komplekse samspil med kloakker, vandløb og vandledning. Ved brug af avanceret data-processering og kunstig intelligens omsættes de store datamængder fra målerne til brugbar beslutningsstøtte for investeringer og håndtering af vand i byer.

Baggrunden for projektet er, at man ved meget lidt om, hvor vandet befinder sig, og hvor det løber hen, da infrastrukturen i form af blandt andet kloakker er gravet ned, og der er masser af utætheder i infrastrukturen, hvor vandet kan løbe ud. Som samfund investerer vi hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af drikkevands-, regnvands- og spildevandssystemerne for bedre at kunne håndtere de udfordringer, som vi står over for. Det gør vi fordi effektive vandsystemer er essentielle for vores høje levestandard, da disse systemer sikrer høj folkesundhed, beskytter mod oversvømmelser og reducerer byernes belastning af det omgivende vandmiljø. Men fordi, vi har så lidt viden om vandets bevægelse i systemerne og i naturen, er det svært at beregne, hvor investeringerne i vandsystemerne er givet bedst ud. Så selv få procents effektivisering vil resultere i samfundsøkonomiske gevinster på flere hundrede millioner kroner årligt.

Målet med DONUT-projektet er derfor at udvikle intelligente og omkostningseffektive målere, der kan foretage nøjagtige realtidsmålinger i vandkredsløbet og levere data, som kombineret med kunstig intelligens giver vandselskaber og myndigheder et meget bedre grundlag for investeringer og beslutninger.

Aarhus Vand er sammen med VandCenter Syd sat i spidsen af udviklingen for at repræsentere vandsektorens behov. Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, sikrer, at myndighedsperspektiverne bliver repræsenteret. Projektleder Malte Skovby Ahm fra Aarhus Vand siger om perspektiverne:
- En digital vandinfrastruktur med hundrede eller tusindvis af intelligente målere i byen er den vigtigste milepæl for at flytte vandsektoren ind i ”big-data”-tidsalderen. De mange nye data vil sikre, at vandsektoren får gavn af udviklingen inden for for eksempel kunstig intelligens. Det vil på sigt hjælpe med at udvikle byerne på en mere bæredygtig måde, hvor vandet ikke er et problem, men en ressource.

Om projekterne

DONUT
Innovationsfondens investering: 14,6 mio. kr.
Samlet projektbudget: 23,6 mio. kr.
Projektets varighed: 3 år
Officiel projekttitel: DONUT – Distributed ONline monitering of the Urban waTer cycle
Projektdeltagere: Aarhus Vand, VandCenter Syd, Aalborg Universitet - Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet - Institut for Datalogi, MONTEM IVS, InforMetics ApS, Aarhus Kommune

Projektleder for DONUT og kontaktperson i Aarhus Vand: Fagspecialist Malte Skovby Ahm, e-mail: msa@aahusvand.dk, tlf. 2021 3756

CHAIN
Innovationsfondens investering: 9 mio. kr.
Samlet projektbudget: 21 mio. kr.
Projektets varighed: 3 år
Officiel projekttitel: CHAIN – Smart Water Networks
Projektdeltagere: Aarhus Vand, Skanderborg Forsyning, DHI, Alexandra, EnviDan, Kamstrup

Kontaktperson i Aarhus Vand: Fagchef Anders Lynggaard, e-mail: aly@aarhusvand.dk, tlf. 2027 7052