Aarhus Vand forventer at få 32 mio. kr. tilbage fra Skat - 20. december 2018

Vi forventer at få 32 mio. kr. tilbage i for meget betalt skat i perioden 2010 - 2018. Det skyldes, at Højesteret har givet en række vandselskaber medhold i, at Skats metode til værdiansættelse af vandselskaberne ikke har været korrekt. Værdifastsættelsen skete i forbindelse med, at vandselskaberne i 2010 blev udskilt fra kommunerne og omdannet til selvstændige aktieselskaber. Skattepengene vil komme kunderne til gode.

Vi afventer dog først Skats udmøntning af sagen og statens indregning i vores økonomiske ramme. Det kan tidligst ske i 2020.

De 32 mio. kr. svarer til ca. 400 kr. pr. kunde. Da vi er et hvile-i-sig-selv-selskab, må vi ikke spare op, og pengene skal komme vores kunder til gode. Det vil dog ikke ske som en særskilt udbetaling, men vil sandsynligvis blive indregnet i vores takster i 2020.