Aarhus Vand deltager i vandprojekt i Zambia - 1. december 2017

I denne uge har direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, sammen med direktør Mads Leth fra Vandcenter Syd, besøgt vandselskabet Kafubu Water i Zambia. Det sker som afslutning på et vandprojekt, hvor de to vandselskaber sammen med Hofor har uddannet lokale medarbejdere i drift og vedligeholdelse af vandværker og renseanlæg.

Vandselskabet Kafubu Water and Sewerage Company driver vandforsyningen og spildevandshåndteringen i den nordøstlige del af Zambia. Selskabets vandværker og renseanlæg er nedslidte, og projektet "Kafubu Sustainable Water and Sanitation Improvement Project" handler om at forbedre de lokale vand- og spildevandsforhold og dermed sikre en stabil vandforsyning og højne sundhedstilstanden hos borgerne. På grund af de dårlige sanitære forhold i området, udbryder der med jævne mellemrum kolera.

400 dages træning og undervisning

Den danske virksomhed Krüger står for at renovere de nedslidte anlæg og bygge nye og moderne anlæg. Projektet gennemføres  bl.a. med lånefinansiering fra Danida, og Aarhus Vand, Vandcenter Syd og Hofor har gennem det seneste år undervist vand- og spildevandskolleger hos Kafubu Water i at betjene anlæggene. De danske vandeksperter har arbejdet i de tre byer Ndola, Luanshya og Masaiti og har gennem det seneste år tilsammen leveret 400 dages praktisk træning og teoretisk undervisning af lokale medarbejdere inden for drift og vedligehold af vandværker, renseanlæg, pumpestationer, bassiner, ledningsanlæg på vand og spildevand samt det samlede vandforsyningsanlæg.

I alt når 350 lokale medarbejdere gennem træningsforløbet, og som en markering af, at opgaven nærmer sig sin afslutning var direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, og direktør i Vandcenter Syd, Mads Leth, i denne uge i Zambia. Her oplevede de projektet på tætteste hold, og de mødte både undervisere og nogle af de lokale, som har deltaget i træningen.


Lars Schrøder, tv. og Mads Leth bliver vist rundt på et lokalt vandværk.

Som led i besøget overrakte Mads Leth fra Vandcenter Syd kursusbeviser til deltagerne.

"Vi gør en forskel"

En af de danske vandeksperter, der har stået for træning og undervisning af de lokale medarbejdere, er Flemming B. Møller, som til daglig er projektleder i Aarhus Vand. Han siger om sin deltagelse:

”Det har været en fantastisk oplevelse, men forholdene hernede har virkelig overrasket mig. Ude i landsbyerne er der kun vand halvdelen af tiden, og sanitetsforholdene er meget dårlige, så der er hårdt brug for hjælp. Det er en form for u-landsbistand, vi yder, og jeg føler virkelig, at vi gør en forskel, og at det lykkes os at løfte de lokale medarbejderes viden og kompetencer. De har været positive og har taget godt imod den undervisning og træning, vi har leveret. Og de har fået redskaber til – og viden om – hvordan de fremadrettet skal drifte og vedligeholde anlæggene.”

Flemming B. Møller (nr. 3 th.) på rundvisning hos Kafubu Water.

Træningsopgaven i Zambia er fuldt finansieret. I alt har 27 medarbejdere deltaget, når opgaven slutter, heraf seks medarbejdere fra Aarhus Vand. Opgaven er løst i regi af 3Vand, der er et strategisk samarbejde mellem vandselskaberne i København, Odense og Aarhus. Samarbejdet betyder, at der kan trækkes på en større pulje af medarbejdere, så der også hele tiden er folk hjemme til at passe den daglige drift. Formålet er – udover at skabe indtægter for de tre medvirkende vandselskaber – at give medarbejderne nye opgaver og udviklingsmuligheder.