Vi etablerer en ny sø i Gellerup Skov

Regnvand fra Åbyhøj og Gellerup skal ledes til en ny, stor skovsø i Gellerup Skov. Søen skal forsinke vandet ved store regnskyl samtidig med, at den bliver et plus for både dyrelivet i skoven og som rekreativt element i området.

 

Publiceret den 28. april 2020

I disse dage begynder vi sammen med Aarhus Kommune forberedelserne til en ny sø i Gellerup Skov. I første omgang skal der fældes et mindre skovareal, og til juni rykker gravemaskinerne ind i området.

Formålet med søen er at opsamle det regnvand, som falder i de nærliggende separatkloakerede områder, så det forsinkes, inden det løber videre mod Brabrand Sø og Aarhus Å.

”Tidligere på året så vi, hvordan netop søerne omkring Aarhus reddede os fra oversvømmelse af midtbyen. Derfor har jeg set ekstra meget frem til realiseringen af det her projekt. Jeg er samtidig også sikker på, at den nye dimension, der tilføres skoven vil bidrage positiv til naturoplevelserne i Gellerup,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Hvis søen skulle vække interessen hos eventuelle kunstmalere, skal de finde det helt store lærred frem for at få plads til motivet. Søen bliver nemlig på størrelse med en fodboldbane. Den nye sø i Gellerup Skov skal rense og forsinke i alt ca. 12.000 m3 regnvand fra projektområdet, Åby Ringvej, Silkeborgvej, Christianshøj og den østlige del af Gellerupparken.

Naturlig vandrensning

Regnvandet fra Gellerupparken og området omkring Jeppe Åkjærs Vej bliver ledt under Silkeborgvej/Ringvejen gennem rør og ind i det åbne område, hvorfra det vil løbe videre i en nyetableret åben grøft gennem først en mindre sø og derefter ned til den store sø.

”Søen i Gellerup Skov tjener flere formål – dels renser den vandet for næringssalte, som ellers ville give algeopblomstring, og dels forsinker den regnvandet, så det ikke øger risikoen for oversvømmelser i Aarhus Å. Vi udformer i tæt samarbejde med Aarhus Kommune søen, så den bliver et flot, rekreativt element i skoven,” siger Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand.

Tilløbsstykke for skovens dyr

Gellerup Skov har ingen andre søer eller vandløb, derfor forudser driftsansvarlig for skove i Teknik og Miljø Gorm Halskov, at den nye sø vil blive et tilløbsstykke for skovens dyr. Når de kommer til søen for at drikke, vil de samtidig tage frø og insekter med sig, som helt naturligt vil slå sig ned omkring søen.

”Jeg er sikker på, vi allerede næste år kan se fisk, fiskehejre, ænder, og et rigt insektliv omkring søen,” siger han.

Selve skråningerne etableres med råjord. Det betyder, at den naturlige flora i området langsomt vil kunne etablere sig på skråningerne og søen integreres derved naturligt i området.

Fakta

Søen i Gellerup skov bliver ca. 8.000 m2 stor. Den får et udløbsflow på 95 l/s og et samlet forsinkelsesvolumen på 7.700 m3. Dermed er søen dimensioneret til at kunne håndtere regnmængder svarende til en 10-årshændelse.

For yderligere information kontakt:

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, 21 94 72 57
Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand, 89 47 11 00
Gorm Halskov, driftsansvarlig for skove, Teknik og Miljø, 29 20 81 79