Aarhus Byråd begejstrede for Water Valley Denmark

Byrådet i Aarhus behandlede onsdag d. 14. april en indstilling fra Borgmesterens Afdeling om at støtte etableringen af Water Valley Denmark med otte mio. kr. Der var stor opbakning til projektet, og sagen blev sendt til yderligere behandling i Økonomiudvalget.

Visualisering af Aarhus Vands kommende domicil i Viby, der bliver en del af Water Valley Denmark. Illustration: Cebra Arkitekter

Publiceret 15. april 2021

Byrådsmedlem Almaz Mengesha, der også er med i Aarhus Vands bestyrelse, sagde bl.a.: 

​​​​"Vi har meget store forventninger og er svært begejstrede. I 2030 skal vi have en klimaneutral vandsektor. Vi skal mindske vandtabet og minimere forbrug. Det ambitiøse mål skal Aarhus Vand hjælpe med. Globalt har 2,5 mia. mennesker ikke adgang til rene drikkevandskilder. Det har kæmpe konsekvenser for sundheden. Det er med andre ord en vigtig mission, og derfor er Water Valley Denmark er vigtigt skridt."

Også borgmester Jacob Bundsgaard bakkede op:

"Vi har virksomheder og offentlige selskaber, som har gode løsninger og er dygtige til at arbejde sammen, så det er oplagt at samle kræfterne. Vi skylder en stor anerkendelse til Aarhus Vand, som virkelig har været primus motor i det her. Hvis man skal forstå perspektivet, kan man sammenligne med, da man skød IT-byen Katrinebjerg i gang med universitetet eller Agro Food Park. Det er nogle af de samme greb, vi bruger. Projektet rækker langt ud over kommunegrænsen, men får et epicenter her."

Du kan høre byrådsdebatten her (22 minutter).

Du kan også læse om sagen i JP-artiklen "Politikere jubler: Store forventninger til vandets Silicon Valley".