Aarhus Vands Kulturprofil 2020

Aarhus Vands kulturprofil for 2020 er udarbejdet i forbindelse med vores deltagelse i Great Place to Work® - Danmarks Bedste Arbejdspladser®. Kulturprofilen vil give dig et indblik i Aarhus Vand som arbejdsplads og som virksomhed. Kulturprofilen fortæller i ord og billeder om den spændende udvikling, vi går gennem, og hvad vi tror på, at fremtiden bringer.

I Aarhus Vand arbejder vi konstant på at skabe en produktiv og udviklende arbejdsplads. Vi justerer, tilpasser og udvikler organisationen, så vi hele tiden har det bedste hold til fremtiden. Det er både spændende og krævende. En af de ting, vi for alvor tager fat på i 2020 i forhold til at gøre en god arbejdsplads endnu bedre, er forberedelserne af et nyt domicil.

Det har, siden vi blev et selvstændigt aktieselskab i 2010, været målet at samle alle medarbejdere under samme tag. Det giver den bedste sammenhængskraft i virksomheden og styrker det tværfaglige samarbejde. Vi vil i 2020 derfor som en del af forberedelserne eksperimentere med nye måder at arbejde sammen på i vores eksisterende lejemål.

Samarbejdet med vores vigtigste interessenter - kunderne, vores ejer og vores myndigheder - er udbytterigt, og vi vil i 2020 arbejde på at realisere Aarhus Vands strategi frem mod 2025, som bygger oven på vores nuværende strategi. Dette skal give os endnu bedre muligheder for at forme fremtidens vandselskab i Aarhus.

Danmarks Bedste Arbejdsplads: 25. plads (mellemstore virksomheder)

I november 2019 blev Danmarks Bedste Arbejdspladser kåret af Great Place to Work ved et stort gallashow i Cirkusbygningen i København. Vi fik en flot 25. plads i kategorien for mellemstore virksomheder.

Det var tredje gang, vi deltog i denne benchmark, og det er en placering, som vi er meget stolte af. Det vidner om, at de mange tiltag, vi sætter i værk for at skabe en god arbejdsplads, har en positiv effekt. Dette blev også bekræftet i vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som viste en tilfredshed på 86 procent. 

I 2019 fik vi også fra Great Place to Work endnu engang papir på, at vi er en god arbejdsplads. Vi blev certificeret som en god arbejdsplads – en certificering der er baseret på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen samt en analyse af vores kulturprofil for 2019. Dermed er det altså både medarbejdernes egne oplevelser af arbejdspladsen og en vurdering af arbejdspladsens organisations- og ledelsespraksis, der ligger til grund for certificeringen.