Værdier

Vi er i Aarhus Vand ikke kun styret af mål - vi er også værdistyret. Og vores fire ”VAND-værdier” - vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog - er en del af vores DNA. Til værdierne knytter der sig nedenstående udsagn, som skal være retningsgivende for den måde, vi lever op til værdierne på.

Vi-Følelse

 • Vi vil hinandens bedste
 • Vi giver plads til forskellighed
 • Vi er gode kollegaer og styrker fællesskabet
 • Vi er sammen om at skabe den bedste arbejdsplads

Ansvarlighed

 • Vi holder, hvad vi lover, og står ved det, vi laver
 • Vi tager ansvar for vores omgivelser
 • Vi udbygger vores kompetencer
 • Vi tager initiativ

Nyskabelse

 • Vi giver plads til kreativitet
 • Vi tør gå forrest
 • Vi har kort vej fra idé til handling
 • Vi udfordrer måden at gøre tingene på

Dialog

 • Vi er ærlige og respektfulde
 • Vi er åbne og viser tillid
 • Vi giver og modtager ros og ris
 • Vi deler viden og erfaringer