Rekrutteringsprocessen

Det er vigtigt for os, at ansøgningsprocessen foregår så professionelt som muligt. Vi har her beskrevet hvordan vi behandler din ansøgning, fra du sender den via vores elektroniske rekrutteringssystem til enten ansættelse eller afslag.

Ansøgning

I Aarhus Vand modtager vi kun ansøgninger elektronisk, det giver den bedste og mest effektive proces. Når du sender din ansøgning via vores elektroniske rekrutteringssystem, vil du i løbet af 24 timer modtage en kvittering for modtagelsen af din ansøgning. Så ved du altid som ansøger, at vi har modtaget din ansøgning. På denne måde kan vi håndtere ansøgningerne løbende og spare værdifuld tid i rekrutteringsprocessen.
Herefter går der nogle uger inden du hører fra os igen. Det kan enten være som indkaldelse til en personlig samtale eller et afslag.

Indkaldelse

Bliver du indkaldt til en personlig samtale vil du ud over dato, tidspunkt og sted få af vide, hvordan processen er i ansættelsen og hvem du skal tale med.
Vi afholder i de fleste tilfælde to samtaler. Bliver du inviteret til anden samtale vil du også blive bedt om at besvare en erhvervspsykologisk test. Vi anvender forskellige tests fra Garuda A/S. Når vi gennemfører tests giver vi os altid god tid til dialog om dine besvarelser.

Samtalen

Det typiske forløb ved selv ansættelsessamtalen ser sådan ud:

  • Første samtale af ca. en times varighed
  • Anden samtale – tilbagemelding på din test samt evt. løsning af case og efterfølgende samtale. I alt ca. 2 timer

Det videre forløb

Inden for kort tid efter anden samtale vil du normalt få besked om udfaldet af din samtale. Får en anden tilbudt jobbet, vil du modtage et afslag fra ansættelsesudvalget.
I afslaget beskriver vi kort, hvad vi har lagt vægt på ved udvælgelsen.


Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, kan du kontakte HR.