Typografi

Skriften Helvetica Neue skal bruges i alle trykte publikationer. I anden printet og intern publikation og kommunikation anvendes skriften Arial, da den som standard er installeret i Officepakken.

Helvetica Neue

I tryksager og hvor teknik og software ellers tillader det skal Helvetica Neue udelukkende anvendes.

Skriften Helvetica Neue skal bruges til al typografi i alle trykte publikationer. Helvetica Neue har ti vægte – fra Ultra Light til Black og tilhørende kursiv.

I anden printet og intern publikation og kommunikation anvendes skriften Arial, da den som standard er installeret i Office-pakken.

Arial

I publikationer som ikke trykkes (fx produceret på pc og udskrevet på printer) og hvor teknik og software kan være en hindring for sikker anvendelse af Helvetica Neue, skal skriften Arial i stedet anvendes.

Skriften Arial skal bruges i alle printede eller skærmbaserede publikationer.

I alle trykte publikationer skal skriften Helvetica Neue bruges til al typografi.

Typografisk udtryk

Når Helvetica Neue anvendes til trykte publikationer skal der i det typografiske udtryk tilstræbes stor kontrast – både i størrelse og i vægt af snittene. Helvetica Neues mange snit dækker hele spektret fra ultra Light til Black og en væsentlig del af Aarhus Vands identitet opnås ved at udnytte hele dette spektrum.

Overskrift

Overskrifter sættes i trykte publikationer med Helvetica Neue Ultra light eller Thin i minuskler og tilpas stor størrelse til at de tynde bogstaver fremstår tydeligt (vær især opmærksom på Ultra Light’s ekstremt fine streger) – jo mindre rubrikstørrelsen er, jo mindre egnet er Helvetica Neue Ultra light, og omvendt. I InDesign spatieres alle Helvetica Neue-rubrikker 50. I printede og webbaserede publikationer anvendes Arial Regular minuskler. Arial skal ikke spatieres.

Underrubrik

Underrubrikker sættes i trykte publikationer med Helvetica Neue Heavy i majuskler i markant mindre størrelse end overskriften og gerne med en lille linjeafstand – evt. samme som størrelse – fx 14/14. I InDesign spatieres alle Helvetica Neue-underrubrikker 50. I printede og webbaserede publikationer anvendes Arial Bold majuskler.

Brødtekst

Brødtekst sættes i trykte publikationer med Helvetica Neue Light 9/12 og i printede publikationer med Arial Regular 9/12. Brødtekst sættes med løs bagkant.