Logotype

Aarhus Vands logotype er tegnet med udgangspunkt i fonten Zetta Sans. Hensigten har været at skabe et tydeligt og enkelt navnetræk, der både danner et seriøst og markant udtryk i sig selv, men også danner en stabil modvægt til de flygtige splash-elementer.

Logotypen er Aarhus Vands afsenderidentifikation. Der må ikke benyttes yderligere afsenderoplysninger i form af logo eller angivelse af arbejdsgruppe,  underafdelinger o.l. i navnetrækket på forsiden af publikationer. Der må ikke tegnes andre symboler eller mærker, som sidestilles med logotypen.

Hvis logotypen skal indgå i sammenhæng med andre logoer i fx annoncesammenhæng, skal der være rigeligt med luft omkring logotypen, så den ikke sættes i forbindelse med andre mærker.

Logotypen anvendes udelukkende i enten sort eller hvid og må kun undtagelsesvis anvendes i grå.

Logotypen kan downloades i en samlet pakke, der indeholder logotypen i relevante filformater i både sort (positiv) og hvid (negativ) samt farverummene: CMYK og RGB

Disse filer skal blot placeres i publikationen ved hjælp af det benyttede layoutprogram. De skal altså ikke aktiveres i grafiske programmer.

Hvis der er behov for skalering, er det vigtigt, at det ALTID gøres, så logotypen bevarer sine proportioner.

  Billede af Logotype, positiv

Billede af Logotype, negativ

 

Proportioner

Aarhus Vands logotype har proportionerne 1:9 – dvs. logotypen er ni gange længere end højden (mål på h’ets fulde højde – kaldet h-værdi). Er logotypens h-værdi 10 mm er længden altså 90 mm.

Disse proportioner skal altid bevares ved skalering og anden håndtering af logotypen. Logotypen må ikke beskæres.

Ved anvendelse af logotypen skal der altid på alle sider være en respektafstand svarende til mindst én h-værdi. Dette er især relevant hvor logotypen kombineres med splash-element.

Logotypens størrelse afhænger af formatet det skal bringes på. 

 

Billede af Logotypens højde målt på h’ets fulde højde = 1 h-værdi

 

Billede af Logotypens respektafstand: Mindst 1 h-værdi til alle sider

 

Billede af Logotypes placeringsafstand: 3 h-værdier til nærmeste kant

Splash

Aarhus Vand anvender fotos af vand – kaldet splash – som ledsagende grafisk element til logotypen. Der er p.t. tre forskellige splash – to hele og en beskåret i brug, men med tiden kan andre eller flere tages i brug efter omstændighederne.

Splash’ene er ophavsfrie fotos fra billeddatabasen Shutterstock, der vil kunne suppleres med flere, hvis behovet opstår.

Splash’ene er en væsentlig del af Aarhus Vand A/S’ identitet. Deres udtryk og flygtige brug i identitetslinjen sikrer en høj grad af karakter genkendelse.

De anvendes ud fra et princip om konstant variation, så det samme splash ikke bliver anvendt overalt og dermed alene kommer til at repræsentere Aarhus Vand som et logo.

De anvendes både sammenstillet med logotypen og alene som grafisk element. Ved sammenstilling med logotype skal splash præcist strejfe, men aldrig vertræde logotypens respektafstand, for at sikre en ensartet samhørighed. Ved sammenstilling med logotype har dennes tydelighed og integritet altid højeste prioritet.

Splash’ene er ikke en del af logotypen og er ikke i sig selv et mærke eller logo. De kan som sådan ikke alene repræsentere Aarhus Vand og må derfor aldrig stå alene i sammenhænge, hvor identifikation og afsender er vigtig, fx på forsider, køretøjer eller beklædning. De må gerne anvendes enkeltstående til illustrativt formål – fx inde i en publikation.

Splash’ene anvendes udfra et princip om flygtig og sekundær genkendelse. De bør derfor skaleres, roteres, beskæres og spejlvendes så meget som muligt og dermed fremstå foranderlige og vilkårlige. Deres ensartede motiv og farver sikrer en konsistens i udtrykket. Splash_02 må aldrig anvendes uden at den beskårne side når ud til kant af et givent format.

Splash’ene må ikke antage andre farver end de originale, som er afstemt efter farvepaletten. Undtagelsen er ved konvertering til s/h, hvor dette måtte være nødvendigt. Der må ikke anvendes flere splash oven i hinanden eller manipuleret sammen til nye udtry og former.

Princippet om sekundær genkendelse betyder også at splash’ene udelades, hvis de forstyrrer, ikke kan gengives korrekt eller udgør en sikkerhedsrisiko i anvendelse. Da står logotypen alene som det primære genkendelseselement.

Korrekt gengivelse af splash’ene kræver 4-farve-tryk (i trykte publikationer og print) eller millioner af farver (på skærm/web). Splash’ene kan downloades her i pakker med hhv. CMYK, S/H og RGB farverum og en opløsning på 300 ppi.

 

Eksempler på anvendelse af Splash